OŚRODEK NOWOLIPIE. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "As"

1599
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec6858
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 228 578 zł
Kategoria
 • pomoc społeczna
 • inna
 • Integracja.
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Realizacja projektu jest konieczna ze względu na wymogi Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dotyczące "pomocy osobistej" (art.19 pkt.b.), poszanowania godności osób niepełnosprawnych (art.1) i zbudowania prestiżu społecznego zawodu asystenta. W tym celu trzeba podwyższyć wynagrodzenia asystentów, zatrudnić dodatkowo 10 asystentów i kupić urządzenia wspomagające ich pracę.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ośrodek Nowolipie
ul. Nowolipie 25 B,
01-011 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Wola cieszy się przywilejem posiadania Ośrodka Nowolipie na swoim terenie. Dlatego powinna sfinansować projekt "As" ze swego budżetu partycypacyjnego. Jednak budżet partycypacyjny jest niesformalizowany, zaś program "As" służy mieszkańcom całej Warszawy. Dlatego wszystkie Dzielnice mogą solidarnie sfinansować projekt "As" ze swych budżetów partycypacyjnych albo zastosowanie powinien mieć par.1 ust.2 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego dotyczący właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Realizacja projektu jest konieczna ze względu na wymogi Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dotyczące "pomocy osobistej" (art.19 pkt.b.), poszanowania godności osób niepełnosprawnych (art.1) i zbudowania prestiżu społecznego zawodu asystenta. W tym celu trzeba podwyższyć wynagrodzenia asystentów, zatrudnić dodatkowo 10 asystentów i kupić urządzenia wspomagające ich pracę.
Opis projektu
Przy Ośrodku Nowolipie funkcjonuje niewystarczający program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON). Istnieje tam zarząd i biura. Celem projektu "As" jest rozszerzenie programu AON. Ze względu na charakter ciężkiej i odpowiedzialnej pracy oraz niezbędne wysokie kwalifikacje asystentów potwierdzone certyfikatami europejskimi, konieczny jest wzrost wynagrodzeń asystentów z obecnej najniższej płacy krajowej brutto (1750 zł/mies.) do poziomu średniej płacy krajowej brutto (3780 zł/mies w III kw. 2014 r.). Z racji niewystarczającej podaży usług świadczonych przez 30 asystentów zatrudnionych obecnie w programie AON, konieczne jest zatrudnienie w ramach projektu "As" dodatkowo co najmniej 10 asystentów. Powyższe oznacza wzrost funduszu płac asystentów z 630 tys. zł w 2015 r. (1750 zł/mies.asystent x 30 asystentów x 12 miesięcy = 630000 zł) do 1814400 zł w 2016 r. (3780 zł/mies.asystent x 40 asystentów x 12 miesięcy = 1814400 zł), czyli o 1184400 zł (1814400 zł - 630000 zł = 1184400 zł). Ze względu na częste kontuzje asystentów spowodowane nadmiernym obciążeniem fizycznym, niezbędny jest zakup urządzeń wspomagających (schodołaz, podnośniki itd.) oraz finansowanie kosztów eksploatacji tych urządzeń i samochodu do ich przewozu, a także kosztów zatrudnienia dwóch kierowców. Zakupu samochodu nie przewidziano, gdyż Ośrodek Nowolipie ma odpowiedni samochód, który będzie wykorzystany w ramach programu "As" bez uszczerbku dla innych zadań Ośrodka.
Uzasadnienie realizacji projektu
Niepełnosprawni mieszkańcy Warszawy płacą podatki do budżetu miasta identycznie jak ludzie pełnosprawni, lecz są beneficjentami redystrybucji pieniędzy z tego budżetu w znacznie mniejszym stopniu niż osoby pełnosprawne. Program AON w obecnej wersji zaspokaja jedynie część potrzeb (w 2014 r. AON obsługiwał tylko 392 klientów). Skala projektu "As" jest więc większa niż skala obecnego programu AON. Proponowany rozwój programu AON poprzez jego wsparcie projektem "As" jest pilną koniecznością i pomoże Warszawie wyjść z głębokiego i kompromitującego zacofana cywilizacyjnego i kulturowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Odzież ochronna - 2310 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników - 728400 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne - 169099 zł
Składki na FP - 23729 zł
Umowy zlecenia 240000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - 29600 zł
Zakup usług remontowych - 20000 zł
Zakup usług zdrowotnych - 870 zł
Zakup usług pozostałych - 11200 zł
Opłaty za usługi telefonii komórkowej - 2160 zł
Szkolenie pracowników - 1210 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 228 578,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt eksploatacji samochodu i schodołazu - 20000 zł
Koszt paliwa - 9600 zł
Wynagrodzenie zw. z wypłatą 13 pensji - 59879 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
89 479,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • według mnie jeden z lepszych projektów. konkretny i nastawiony na pomaganie ludziom potrzebującym. nie tak jak w pozostałych jakieś place zabaw, ogrodzenia czy siłownie plenerowe prawie nikt z tego nie korzysta a generuje nie potrzebne koszty. dzięki temu projektowi można pomóc wielu osobom z niepełnosprawnością.
  Mieszkaniec12286  06.03.2015 00:43
  • Podzielam tę opinię.

   Sprawami osób niepełnosprawnych władza nie zajmuje się wcale. Polska rozwija się kosztem ludzi niepełnosprawnych, którzy płacą podatki, lecz nie mogą korzystać z tych ścieżek rowerowych, siłowni plenerowych, czy placów zabaw, a nawet z komunikacji miejskiej, która aż w 70 % jest utrzymywana z podatków ściąganych z obywateli (również niepełnosprawnych).

   Jest tak dlatego, że nie ma asystentów, którzy pomagaliby ludziom na wózkach dostać się do autobusów, tramwajów, metra itd. Jeśli w 2014 r. asystenci mogli pomagać tylko 392 spośród 50 tys. osób niepełnosprawnych mieszkających w Warszawie, to oznacza, że w ramach obecnego programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" zapewniono realizację tylko 0.8 % potrzeb.

   To rzeczywiście kompromituje państwo polskie i miasto Warszawę.

   Dlatego natychmiast trzeba zatrudnić nie 10, lecz więcej niż 100 asystentów.

   Gratuluję projektodawczyni, że napisała właśnie taki projekt.

   Jeśli my - obywatele nie rozwiążemy tego problemu, to na pewno pozostanie on nierozwiązany. Państwo polskie na pewno tego nie zrobi, co widać na przykładzie bezskutecznej walki opiekunów ludzi niepełnosprawnych o ucywilizowanie naszego państwa.

   Wynika to z faktu, że politycy i urzędnicy dbają wyłącznie o swoje portfele i konta bankowe, a nas mają "dokładnie tam", jak mówi piosenka.
   Mieszkaniec12287  18.03.2015 22:54
 • Popieram projekt. Sam nie jestem osobą niepełnosprawną jednak w związku z wykonywanym przeze mnie zawodem mam częsty kontakt z ludźmi niepełnosprawnymi i rozumiem ich problemy. Myślę, że osoby niepełnosprawne bardzo by skorzystały na większej ilości asystentów.
  Mieszkaniec12543  31.03.2015 18:20
 • bardzo dobry i pomocny projekt jestem za nim całym sercem , oby nigdy nie zabrakło pieniędzy na pomoc dla niepełnosprawnych , są tego warci!!!
  Mieszkaniec12636  14.06.2015 15:23
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany