ODOLANY i tak będą ZIELONE! Skwer sąsiedzki na ostatnim niezabudowanym skrawku zieleni przy JK/Ordona

1024
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Ulrychów + Odolany
Autor pomysłu Mieszkaniec6866
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
52 800 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada przeznaczenie ostatniego niezabudowanego, pokrytego zielenią terenu miejskiego w gęsto zamieszkanej części Odolan na publiczny zielony skwer. Tym samym zakłada zrezygnowanie miasta z obecnych planów zbycia tego terenu pod zabudowę. Dzięki centralnemu położeniu skwer byłby naturalnym miejscem spotkań i integracji mieszkańców, na co dzień oraz np. podczas pikniku sąsiedzkiego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Ulrychów + Odolany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Trójkąt zieleni u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Ordona, pomiędzy blokiem Ordona 7 a terenem osiedla J.W.Construction "Bliska Wola".
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt obejmuje teren, który tworzą działki nr 37, 38, 39, 40 i jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP Czyste rej. ul. Prądzyńskiego, teren W1c). Łączna powierzchnia działek wynosi ok. 0,28 ha, (z wyłączeniem części przeznaczonej na poszerzenie ul. Ordona). Wg informacji z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wola, urządzenie na tym kawałku terenu W1c skweru nie jest sprzeczne z MPZP.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeznaczenie ostatniego niezabudowanego, pokrytego zielenią terenu miejskiego w gęsto zamieszkanej części Odolan na publiczny zielony skwer. Tym samym zakłada zrezygnowanie miasta z obecnych planów zbycia tego terenu pod zabudowę. Dzięki centralnemu położeniu skwer byłby naturalnym miejscem spotkań i integracji mieszkańców, na co dzień oraz np. podczas pikniku sąsiedzkiego.
Opis projektu
Projekt zakłada przeznaczenie omawianego terenu pod publiczny zielony skwer i obejmuje:
- wykonanie ścieżek utwardzanych dookoła skweru
- postawienie ławek
- dosadzenie drzew i krzewów
- zamontowanie kosza na śmieci

W już zabudowanej części Odolan, czyli w okolicy ul. Jana Kazimierza i Ordona nie ma żadnych publicznych placów miejskich ani publicznych terenów zielonych (oprócz pasów przydrożnych i pozostałości Parku Zielone Odolany). Teren, którego dotyczy projekt, jest ostatnią działką miejską w omawianej okolicy, gdzie możliwe jest urządzenie skweru publicznego i to przy niewielkim nakładzie kosztów, jako że jest to działka już pokryta naturalną zielenią.

Działka idealnie nadaje się pod planowany cel również ze względu na swoje centralne położenie u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Ordona. Usytuowanie terenu na przecięciu szlaków komunikacyjnych gwarantuje, że skwer w tym miejscu będzie naturalnym miejscem spotkań mieszkańców na co dzień, co sprzyja integracji. Jednocześnie Odolany zyskałyby miejsce, gdzie możliwe byłoby organizowanie takich wydarzeń jak np. piknik sąsiedzki, na co w tym momencie brakuje lokalizacji.

Bliskość miejskich parków (Szymanowskiego i Sowińskiego) nie może być dla władz miasta usprawiedliwiem dla zabudowywania każdej najmniejszej miejskiej działki w okolicy, gdyż parki nie realizują potrzeby “małej zieleni” w bezpośrednim sąsiedztwie bloków - zieleni, którą mieszkańcy widzą za oknem i mijają w drodze do pracy oraz gdzie spotykają codziennie swoich sąsiadów.

Trzeba również zwrócić uwagę, że skwer jest otoczony przez osiedle J.W.Construction, które charakteryzuje się niespotykanie gęstą i masywną zabudową. Łatwo przewidzieć, że przy planowanej liczbie mieszkań przewidziane osiedlowe tereny zielone mogą jedynie częściowo zaspokoić potrzeby. Teren postulowanego skweru przylega do planowanych terenów zielonych osiedla J.W.Construction, także jego urządzenie podniesie potencjał wykorzystania obu tych terenów.

Dodatkowo, skwer sąsiaduje z jedynymi na Odolanach zamieszkanymi od lat blokami, których mieszkańcy są cennym źródłem wiedzy o okolicy. W świetle gęstej, nowopowstałej zabudowy i przemysłowego otoczenia, potrzeba pozostawienia tu publicznego zielonego skweru nie powinna być bagatelizowana.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jesteśmy przekonani, że w interesie Miasta leży ochronienie omawianego terenu przed zabudowaniem (nawet jeśli MPZP tego nie zakazuje) i przeznaczenie go na publiczny zielony skwer. Taka inwestycja długofalowo przyniesie większe zyski niż sprzedaż tego niewielkiego terenu.

Planowany skwer zapewni mieszkańcom możliwość integracji, niezbędnej do podejmowania działań społecznych. Tym samym, nie ochronienie tej funkcji na tym terenie przez władze miasta byłoby sprzeczne nie tylko z zasadami zrównoważonego planowania przestrzennego, ale również z ideą społeczeństwa obywatelskiego.

Ponadto, skwer poprawi komfort klimatyczny (lepszy przepływ powietrza i temperatura) oraz ochronę akustyczną na terenie, gdzie wykazano przekroczenie norm hałasu w dzień i w nocy.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- ok. 300 m bieżących utwardzanej ścieżki dookoła skweru oraz przez jego środek, obramowanej z dwóch stron obrzeżem 8x30, o grubości alejki z tłucznia kamiennego gr. 7 cm i szerokości 1,5m, przy zakładanym koszcie 1 m bieżącego 123 zł - 36900 zł
- zasadzenie 3 drzew o obwodzie pnia 14-16 cm po 540 zł - 1620 zł
- zasadzenie ok. 50 krzewów po ok. 40 zł - 2000 zł
- 3 ławki nie wymagające montażu do podłoża po 900 zł - 2 700 zł
- montaż kosza na śmieci - 500 zł
- projekt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 2500 zł
- koszty nieprzewidziane (ok 15%) - 6580 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
52 800,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Zrealizowanie projektu generuje jedynie nieznaczenie wyższe niż obecne koszty utrzymania tego terenu. Byłyby to koszty opróżniania kosza, konserwacji ławek, utrzymania nasadzonej zieleni, odśnieżania utwardzonych ścieżek w zimie i ich ewentualnych remontów.
Przykładowy koszt eksploatacji w 2016 roku mógłby wynieść ok. 2000 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (6)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Tak jest! Ratujmy ten skwer. Jest tam sporo naturalnej roślinności i nie pozwólmy żeby została zabudowana. W okolicy jest dużo innych, poprzemysłowych działek, które można zabudować. Zdecydowanie popieram :) Niech Odolany staną się piękniejsze :)
  Mieszkaniec12116  27.02.2015 10:17
 • Byłem pewny, że nie ma planów zabudowania tego skweru. Ten projekt, który na pewno zyska moje poparcie, uświadomił mi dopiero, że jest inaczej. Z drugiej strony to smutne, że wszędzie planuje się gęstą zabudowę nie myśląc w ogóle o zieleni.
  Mieszkaniec12121  27.02.2015 11:30
  • Doskonały pomysł!
   Im więcej zieleni na odolanach tym lepiej! Popieram z całą stanowczością.
   Mieszkaniec12122  03.03.2015 15:46
 • Świetny pomysł !
  Mieszkaniec12308  07.03.2015 20:34
 • Jestem za! I to nie tylko dlatego, że mieszkam na Odolanach. Miasto potrzebuje zielonych enklaw i "przerywników" pomiędzy zabudowaniami.
  Teraz tam zdaje się już rosną jakieś drzewa, w tym trochę młodych drzewek zasadzonych przez jednego z okolicznych inwestorów w ramach kompensacji zieleni. Można to wykorzystać i pójść o krok dalej i tak jak zakłada projektodawczyni dosadzić trochę zieleni odgradzającej skwer od ulicy i dostawić ławki.
  Mieszkaniec12868  19.03.2015 23:14
 • Popieram!
  Mieszkaniec12588  21.05.2015 12:35
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany