Nowoczesna, multimedialna pracownia językowa

526
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Koło
Autor pomysłu Mieszkaniec6869
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
97 699 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Szkoła Podstawowa Nr 225 jest szkołą bardzo popularną w środowisku lokalnym i nie tylko. Pracownia językowa, w której wykorzystywane będą innowacyjne systemy multimedialne usprawniające i uprzyjemniające naukę, to przyszłość nauki języków. Poprawi warunki pracy oraz zwiększy efektywność nauczania języków obcych, co z pewnością spełni oczekiwania uczniów i ich rodziców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Koło
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jana Brożka 15
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Szkoła Podstawowa Nr 225 jest szkołą bardzo popularną w środowisku lokalnym i nie tylko. Pracownia językowa, w której wykorzystywane będą innowacyjne systemy multimedialne usprawniające i uprzyjemniające naukę, to przyszłość nauki języków. Poprawi warunki pracy oraz zwiększy efektywność nauczania języków obcych, co z pewnością spełni oczekiwania uczniów i ich rodziców.
Opis projektu
Nowoczesna pracownia językowa to przyszłość nauki języków, doskonałe rozwiązanie wspomagające naukę w szkole i spełniające swoje role w klasach o różnej liczebności. Taka pracownia językowa skutecznie skupi uwagę uczniów i sprawi, że chętniej podchodzić będą do wykonywania ćwiczeń. Pozwoli na swobodny i głośny trening wymowy, doskonalenie mowy dzięki dialogom, a także przełamywanie wstydu i oporu przed rozmowami w obcych językach.
Salę będzie można konfigurować na wiele sposobów. Przykładowe tryby pracy nauczyciela to praca indywidualna z wybranym uczniem (możliwe jest błyskawiczne przełączanie się między uczniami), praca w grupach (jedna grupa pracuje z materiałem z płyty, druga prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy), praca w parach (uczniowie prowadzą dialog w parach, przy czym poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, włączenia się w niego).
Nauka języków obcych z wykorzystaniem słuchawek ma na celu przede wszystkim ośmielić młodzież i zachęcić do aktywnego udziału w konwersacji. Zestaw dydaktyczny posiada jeszcze szereg innych zalet. Lektor przy pomocy programu komputerowego ma możliwość w swobodny sposób dobierania uczniów, którzy mają ze sobą współpracować, prowadzić dyskusję. Uczniowie nie będą musieli w tym celu zmieniać swoich miejsc.
Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej pozwoli na bezpośrednie i stosunkowo częste komunikowanie się nauczyciela z uczniem, ułatwi pełny udział w zajęciach uczniom, w tym także nieśmiałym, niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikającym publicznych wystąpień na forum klasy.
Sala wyposażona zostanie w stanowiska dla 24 uczniów, biurko dla lektora, zestaw dydaktyczny, na który składają się m.in. komputery, cyfrowy moduł sterujący, oprogramowanie oraz słuchawki z mikrofonem.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na klasycznej lekcji w zwykłej sali, ewentualnie wzbogaconej w magnetofon lub komputer z projektorem, może się na raz wypowiadać jeden, najwyżej kilku uczniów. W pracowni językowej na raz ćwiczyć będzie mogła cała klasa, np. dialogi. Nauczyciel będzie wtedy wybiórczo przysłuchiwać się dowolnie wybranej parze, włączać się w dialog, poprawiać błędy. Praca w grupach pozwoli koncentrować się na wybranej grupie uczniów, a pozostali mogą, np. przesłuchiwać teksty lub pracować indywidualnie. Dzięki zastosowanym w pracowni językowej metodom zwiększy się więc skuteczność przyswajania nowej wiedzy w stosunku do tradycyjnych metod nauczania. Indywidualny kontakt z nauczycielem lub rówieśnikami wesprze proces nauki oraz zintegruje zespół.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Licencja dla nauczyciela + klucz USB (1 szt.)- 1180,80 zł
Moduł 12-sto funkcyjny, wysyłanie audio video (1 szt.) - 1,23 zł
System egzaminacyjny (1 szt.) - 1,23 zł
Licencja uczniowska (24 szt.) - 11512,80 zł
Kurs języka angielskiego prof. HIGGINS (25 szt.)- 8517,75
Moduł laboratorium językowego (25 szt.)- 7933,50 zł
Słuchawki z mikrofonem (25 szt.)- 3044,25 zł
Instalacja systemu wraz ze szkoleniem (1 szt.) - 1845,00 zł
Sieć komputerowa 1 Mb (instalacja sygnałowa, instalacja zasilająca) 25 stanowisk - 5500 zł
Komputer PC, monitor, klawiatura, mysz, oprogramowanie Windows 8 - 25 szt. - 37500,00 zł
Oprogramowanie pracowni komputerowej - 25 stanowisk - 34036,56 zł
Stoliki (24 szt.) + biurko nauczyciela - 15000 zł
Zatrudnienie lektora - 5661,64 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
97 699,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
W okresie pierwszych dwóch lat ewentualne naprawy będą wykonywane w ramach udzielonej gwarancji.
W kolejnych latach należy przewidzieć koszty konserwacji sprzętu komputerowego i sieci komputerowej.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
0,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany