"Pokaż nam swój świat"

518
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Młynów
Autor pomysłu Mieszkaniec6910
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
155 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest stworzenie uczniowskiego studia nagrań wraz ze szkolnym systemem rozgłoszeniowym w połączeniu z urządzeniami prezentacji multimedialnej na terenie szkoły i na urządzenia mobilne uczniów, prezentując ich potencjał i dorobek artystyczny.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Młynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Grenady 16
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Realizacja projektu będzie miała miejsce w budynku szkoły przy ulicy Grenady i swoim zasięgiem obejmie sąsiednie ulice.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest stworzenie uczniowskiego studia nagrań wraz ze szkolnym systemem rozgłoszeniowym w połączeniu z urządzeniami prezentacji multimedialnej na terenie szkoły i na urządzenia mobilne uczniów, prezentując ich potencjał i dorobek artystyczny.
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie uczniowskiego studia nagrań wraz ze szkolnym systemem rozgłoszeniowym w połączeniu z urządzeniami prezentacji multimedialnej na terenie szkoły i na urządzenia mobilne uczniów, prezentując w ten sposób ich potencjał i dorobek artystyczny.
Studio zlokalizowane w oddzielnym pomieszczeniu szkoły wyposażone zostanie w profesjonalny studyjny sprzęt nagrywający. Korytarze szkolne wyposażone zostaną w ekrany projekcyjne do multimedialnych prezentacji. Na budynku szkoły zainstalowana zostanie tablica świetlna do prezentacji informacji szkolnych i dorobku uczniowskiego. Opracowana zostanie strona internetowa studia nagrań z możliwością uruchamiania na urządzeniach mobilnych uczniów, rodziców itd.
W szkole funkcjonuje zespół muzyczny i teatralny, organizowane są wszelkiego rodzaju spektakle i koncerty muzyczne, ale tylko na terenie szkoły i dla ograniczonej liczby uczniów. Wraz z rozwijającymi się technikami medialnymi uczniowie chcą zaistnieć i móc zaprezentować własny dorobek artystyczny.
Realizacja projektu zaktywizuje młodzież w kierunku pielęgnowania i rozwijania własnych
pasji. Pozwoli na wyzbycie się przez uczniów strachu czy niewiary w siebie i własne
możliwości przy wytyczaniu kolejnych celów, zwiększy zainteresowanie uczniów możliwościami wykorzystania szkolnego sprzętu muzycznego i multimedialnego. Nauczy specjalistycznego realizowania dźwięku. Umożliwienie uczniom prezentacji w sposób multimedialny własnego dorobku zwiększy liczbę inicjatyw, przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych wychodzących od uczniów oraz ich zaangażowanie przy organizowaniu szkolnych imprez typu apele, przedstawienia, jasełka, koncerty itp. Ponadto realizacja projektu pozwoli na większe zwrócenie uwagi środowiska lokalnego (w tym głównie rodziców i okolicznych mieszkańców) na szkołę jako miejscowe centrum edukacji, ale także jako instytucję mającą za zadanie podnosić możliwości recepcji działań kulturotwórczych oraz wytworów sztuki wśród swoich podopiecznych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Przedstawiony projekt to wynik refleksji w pracy z młodzieżą. Treścią tej refleksji jest myśl, że niektórym działaniom opartym o twórczy entuzjazm i improwizację powodowaną potrzebą chwili, warto nadać nieco bardziej sformalizowany i cykliczny charakter. Pozwoli to lepiej wykorzystywać potencjał tkwiący w młodzieży, a także umożliwi młodym ludziom odkrycie własnych talentów, pielęgnowanie i rozwijanie zainteresowań oraz utwierdzenia się w przekonaniu o własnej wartości. Przekona naszych wychowanków, że życiowe pasje można i trzeba realizować, a nie rezygnować z nich, wykształci w nich świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy także poza czasem spędzanym na lekcjach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przygotowanie sali jako studia nagrań /wyciszenie, elementy konstrukcyjne/ - 30000,00 zł
Zakup i instalacja sprzętu nagraniowego - 50000,00 zł
Zakup i instalacja sprzętu multimedialnego na korytarzach szkolnych - 40000,00 zł
Modernizacja i dostosowanie strony internetowej do urządzeń mobilnych - 10000,00 zł
Zakup i instalacja systemu prezentacji wizualnej na budynku szkoły - 25000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
155 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Bardzo podoba mi się idea w dzieleniu się swoimi talentami ze światem.

  Ja taką inicjatywę zlokalizowałbym we współpracy z muzeum Woli. Z tego co widzę, chcecie pokazywać współczesną twórczość oraz zapisywać żywy obraz dzielnicy dnia dzisiejszego. Za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat będzie to świadectwo naszych czasów. Projekt ten powinien objąć całą dzielnicę. Moim zdaniem jego charakter jest ogólnodzielnicowy.

  Dyskusyjnym dla mnie jest, czy takie rozbudowanie multimediów na terenie szkoły jest potrzebne. Na pewno chciałbym by efekty tej pracy były widoczne w miejscu publicznym, ogólnodostępnym - może na ekranie na elewacji ratusza?

  Bardzo ciekawy pomysł, myślę, że wymaga lepszego wykorzystania możliwości dla ogółu mieszkańców dzielnicy.
  Mieszkaniec12202  13.03.2015 10:06
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany