Szkolny Klub Kultury "Skakanka" przy Szkole Podstawowej nr 94

419
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Mieszkaniec6928
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
44 800 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt obejmuje organizację nietypowych zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci w 10 - 13 lat z obszaru dzielnicy Włochy. Wynika to z potrzeby stworzenia bezpłatnej oferty alternatywnego spędzania czasu po skończonych zajęciach szkolnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Stare i Nowe Włochy oraz Okęcie

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje organizację nietypowych zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci w 10 - 13 lat z obszaru dzielnicy Włochy. Wynika to z potrzeby stworzenia bezpłatnej oferty alternatywnego spędzania czasu po skończonych zajęciach szkolnych.
Opis projektu
Zajęcia Szkolnego Klubu Kultury "Skakanka" adresowane są do dzieci, które mieszkają na terenie dzielnicy Włochy. Dają one szansę na nauczenie się twórczego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu i stanowiłyby ukierunkowanie zainteresowań dzieci różnymi przestrzeniami artystycznymi i naukowymi. Klub działałby w podziale na różne sekcje:
1. "Mój teatr" - dzieci pisałyby własny scenariusz teatralny, który następnie zrealizowały w postaci przedstawienia zaprezentowanego mieszkańcom dzielnicy Włochy.
2. "Młody filmowiec" - warsztaty filmowe, dokumentalne, animacji filmowej i inne w zależności od wyboru uczestników
3. "Muzyczne studio" - pod okiem fachowców dzieci rozwijałyby swoje potencjały muzyczne i wokalne
4. "Leonardo" - zajęcia działań plastycznych w nietypowych technikach artystycznych, efektem działań tej sekcji byłaby wystawa prac zaprezentowana na forum publicznym
5. "Eksplorator" - zajęcia mające charakter eksperymentów i obserwacji naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków informatycznych udostępnionych przez Szkołę Podstawową nr 94.
Zajęcia prowadzone byłyby przez osoby posiadające wiedzę fachową w wybranych dziedzinach oraz przygotowanie pedagogiczne. Zapraszane byłyby także osoby z zewnątrz.
Proponowana liczebność grup - 20 dzieci. Stąd projekt może maksymalnie objąć 125 dzieci. Ustalono stałe terminy zająć z prowadzeniem obowiązkowo listy uczestników zajęć. Regulamin zapisów na zajęcia powinien zawierać zapis o możliwości zapisu jednego dziecka na jedne, wybrane z pięciu zajęć, a dopiero w przypadku wolnych miejsc na kolejne. Dla prowadzenia zajęć należy szacować koszty wynagrodzenia co najmniej dla 10 instruktorów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego jest niezwykle istotna dla rozwoju młodego człowiek i powinna być kształtowana w oparciu o jego zasoby, zainteresowania
i potencjały wewnętrzne. Aby tak się stało konieczne jest budowanie miejsc, które pozwoliłyby na taki rozwój oraz właściwą opiekę osób mających niezbędne przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne. Stworzenie takiego klubu stanowiłoby dużą wartość profilaktyczną zapobiegającą nierozważnym zachowaniom dzieci, na które są narażone pozostawione same sobie. W rejonie Szkoły Podstawowej nr 94 brakuje miejsca, gdzie dzieci mogłyby bezpiecznie i twórczo spędzać czas po skończonych lekcjach. Brak opłat za uczestnictwo w tak atrakcyjnych zajęciach dawałoby szansę dużej liczbie dzieci uczestnictwa w zajęciach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
90 dni zajęć od lutego do czerwca 2016r. oraz 70 dni zajęć od września do grudnia 2016r. = 160 dni
2 godziny dziennie = 320 godzin zajęć
stawka dla jednego instruktora ok. 50 zł za godzinę
przy dwóch instruktorach - 50 zł x 2 x 320 = 32 000 zł
koszty specjalistów zewnętrznych - 5 000 zł (rozbicie kosztów - stawka za jednorazowe zajęcia ok. 300 zł dla specjalisty)
koszty materiałów plastycznych - 5 000 zł
koszty inne (książki, przejazdy, płyty, druki) - 2 600 zł
oznakowanie projektu - 200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
44 800,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany