Mobilna Pracownia Multimedialna w SP nr 234 im. Juliana Tuwima

584
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Nowolipki/Muranów+Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec6962
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
126 187 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Mobilna pracownia jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi, przeznaczona jest zarówno do pracy indywidualnej z uczniami jak i do pracy w grupach.
Mobilna pracownia to gotowy do pracy w szkole system łączący komputery i specjalne oprogramowanie, dedykowany do edukacji.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki/Muranów+Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Esperanto 5 Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie również realizowany w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo" Esperanto 5 dla społeczności lokalnej

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Mobilna pracownia jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi, przeznaczona jest zarówno do pracy indywidualnej z uczniami jak i do pracy w grupach.
Mobilna pracownia to gotowy do pracy w szkole system łączący komputery i specjalne oprogramowanie, dedykowany do edukacji.
Opis projektu
Chcielibyśmy nasze zasoby poszerzyć o dodatkowe laptopy dla uczniów (stworzenie przenośnej pracowni multimedialnej), laptopa dla nauczyciela, czy tablice multimedialne, rzutniki.
Wdrażanie nowych technologii informatycznych szczególnie choćby portalu e-learningowego sprawia, że uczeń sam szuka informacji, aby zgłębić swoją wiedzę i móc rozwiązać zadanie. Dzieli się swoją wiedzą ze swoimi kolegami, dyskutują o niej, każdy coś dodaje i w ten sposób tworzą swoją i zarazem społeczną wiedzę. Laptopy poza szkolną pracownią np w świetlicy ,,Gniazdo" pozwoliłyby uczniom doszkalać się. Szczególnie chcemy zachęcić uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych (eTwinning).
Nauczyciele mogą proces nauczania podczas lekcji wzbogacić o dodatkowe materiały multimedialne z wykorzystaniem komputera lub materiały, które są umieszczone na platformie, można wykorzystać w tych klasach, gdzie nie ma komputerów dla wszystkich uczniów. Gotowe lekcje można zaprezentować za pomocą rzutnika lub tablicy interaktywnej. Nauczyciel może w prosty sposób komunikować się i wymieniać informację z pozostałymi uczniami, których nie ma na lekcji.Uczeń samodzielnie będzie dokonywał wyboru zagadnienia, które będzie go interesowało, w łatwy sposób i dowolnym czasie uzupełni i pogłębi swoją wiedzę a także będzie mógł komunikować się z innymi kolegami pod czujnym okiem nauczyciela korzystając z narzędzi TIK. Rodzic mający pełny wgląd w naukę dziecka będzie miał narzędzie, które może pomóc mu w pracy z nim. Nawet chory uczeń, który chwilowo nie może uczęszczać do szkoły może wziąć udział w proponowanych zajęciach np. on-line.Liczymy, iż rozmaitość metod i technik oraz możliwość uzyskania informacji zwrotnej będzie stymulował u naszych uczniów proces uczenia się i będzie atrakcyjniejszy.
Z resztą nie tylko jest to korzyść dla uczniów. Nauczyciele dzięki odpowiednim narzędziom poszerzają także swoje kompetencje zawodowe. Pracownię mobilną można będzie wykorzystywać popołudniami przez dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom,,Gniazdo". Jest to grupa społeczna, która powinna wyrównywać braki edukacyjne poza szkołą w obecności instruktorów, ponieważ często w domach nie mają pomocy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt będzie miał na celu poprawę wyników w nauce uczniów i zagospodaruje czas wolny dzieci, młodzieży ze środowiska lokalnego ,,Gniazdo" jak również będzie służył wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dysfunkcyjnej.
Korzyści: realizacja zaleceń Nowej Podstawy Programowej dotyczących wykorzystania technologii informatycznych, brak konieczności tworzenia osobnej sali lekcyjnej na potrzeby zainstalowania pracowni mobilnej, możliwość wykorzystania komputerów do prowadzenia zajęć z przedmiotów innych niż informatyka, atrakcyjna oferta edukacyjna i wyższa jakość pracy; zdobycie umiejętności biegłego korzystania z narzędzi technologii informacyjnej poza godzinami pracy szkoły;łatwiejsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy; nowoczesny dostęp do informacji; ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przenośny komputer dla ucznia - 25 szt x 2100 zł = 52 000 zł
oprogramowanie - 12 szt x 2000 zł = 24000 zł
Przenośny komputer dla instruktora- 2500 zł
Szafka do przechowywania i ładowania komputerów- 4000 zł
e-klasa oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów- 999 zł
Tablica interaktywna z systemem mocowania + oprogramowanie - 3 499 zł
Piloty do testów 1 890 zł
tablet do obsługi tablicy interaktywnej 1 890 zł
Projektor krótkoogniskowy 3 400 zł
Projektor krótkoogniskowy (uchwyt) 800 zł
Rozwiązanie sieciowe:
kontroler WLAN zarządzający siecią bezprzewodową 20 000 zł
punkt dostępowy będący elementem sieci bezprzewodowej 1 000 zł
ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej
i systemem blokowania włamań (IPS) 9 850 zł
ekran projekcyjny 359 zł
wizualizer 1 700 zł
przystawka do wizualizera 1 369 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
126 187,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany