ZORIENTOWANY ŻOLIBORZ

801
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkaniec7027
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
77 000 zł
Kategoria
  • sport
  • zieleń miejska
  • inna
  • turystyka
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Kompleksowy projekt utworzenia stałych punktów kontrolnych i tras na orientację, jako produkt sportowy, edukacyjny i turystyczny. Projekt składający się z trzech głównych części: tras dla terenów zielonych, terenów zurbanizowanych oraz portalu GIS o projekcie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
możliwie cały obszar dzielnicy - tereny zielone i zurbanizowane
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
punkty i trasy inaczej zostaną przygotowane w terenach zielonych oraz inaczej w terenie zabudowanym

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kompleksowy projekt utworzenia stałych punktów kontrolnych i tras na orientację, jako produkt sportowy, edukacyjny i turystyczny. Projekt składający się z trzech głównych części: tras dla terenów zielonych, terenów zurbanizowanych oraz portalu GIS o projekcie.
Opis projektu
Kompleksowy projekt stałych tras i punktów kontrolnych jest autorską koncepcją sekcji biegu na orientację KS Spójnia Warszawa, oparty na doświadczeniach państw skandynawskich. Projekt zostanie podzielony na 3 główne elementy:
1. stałe punkty kontrolne w formie drewnianych słupków zgodnych z ogólnopolską koncepcją Zielony Punkt Kontrolny (10x10x90cm) na terenach zielonych;
2. stałe punkty kontrolne w formie małych tabliczek (10x10cm) lub zdjęć na terenach zabudowanych;
3. portal informacyjny z zastosowaniem technologii GIS, dostępny ze strony internetowej Dzielnicy.
Za tereny zielone należy uważać obszary parków i zieleni miejskich takich, jak park Kępa Potocka, park Sady Żoliborskie czy nabrzeże Wisły. Za tereny zabudowane należy uważać obszary np. Żoliborza Oficerskiego, Marymont-Potok czy osiedle Sady Żoliborskie.
Punkty zostaną umieszczone w charakterystycznych elementach parku, architektury czy miejscach ważnych historycznie i edukacyjnie. Użytkownicy projektu będą poruszać się po przygotowanych trasach, pomiędzy punktami, korzystając ze specjalistycznych map do biegu na orientację, przygotowanych dla projektu według standardów Międzynarodowej Federacji Orientacji Sportowej.
Szczegółowy opis projektu oraz uzasadnienie opisano w Załączniku 1 i Załączniku 2.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zielona dzielnica Warszawy ("zielony" Żoliborz) jest najlepszym miejscem promocji zielonego sportu jakim jest bieg na orientację. Ten ekologiczny sport, a dzięki temu ten projekt, pozwoli na aktywizację mieszkańców dzielnicy, wpłynie na poprawę warunków treningów, a z drugiej strony pozwoli na promocję turystyczną dzielnicy.
Projekt w tak kompleksowej formule byłby pionierski w skali całej Polski. Zielony Punkt Kontrolny, do którego nasz projekt się odwołuje jest rozproszony i niejednolity. Zorientowany Żoliborz mógłby się stać wzorem dla innych dzielnic warszawskich.
Niezaprzeczalne walory, które posiada BnO to miedzy innymi: nauka postrzegania przestrzennego, nauka posługiwania się mapą, umiejętność nawigacji i odnajdywania się w nowym terenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Mapy (8 map) – 20 000PLN
Punkty kontrolne (po 20 w części leśnej i po 10 w części miejskiej) – 16 000PLN
Usługi drukarskie – 21 500PLN
Portal informacyjny – 3 500PLN
Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych (4 pikniki na otwarcie 4 obszarów) – 16 000PLN

Szczegóły i opis kosztów w załączniku nr 3.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
77 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Konserwacja punktów kontrolnych - w przypadku aktów wandalizmu, nieumyślnego zniszczenia lub zużycia się materiałów należy odtworzyć stan początkowy - max 10punktów kontrolnych x 150zł = 1 500PLN

Koszt dodruku map/broszur w przypadku bardzo dużej frekwencji - max 200sztuk dla 1 lokalizacji - 200 x 8 = 1 600PLN

Koszt zarządzania portalem informacyjnym, głównie koszt przedłużenia ważności domeny internetowej i serwera - 400PLN
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
3 500,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany