Kontrola zarządzania nieruchomościami dzielnicy Wola

1432
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec7147
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • inna
  • działanie ZGN
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Kontrola dotyczyć ma działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) dzielnicy Wola pod kątem wykorzystania potencjału lokalowego dzielnicy – wpływ ZGN na kształt życia społecznego i przestrzeni publicznej oraz na uzyskanie przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych.
Kontrola pozwoli na analizę działań ZGN i określenie możliwości efektywniejszego wykorzystania lokali.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Cała dzielnica.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kontrola dotyczyć ma działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) dzielnicy Wola pod kątem wykorzystania potencjału lokalowego dzielnicy – wpływ ZGN na kształt życia społecznego i przestrzeni publicznej oraz na uzyskanie przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych.
Kontrola pozwoli na analizę działań ZGN i określenie możliwości efektywniejszego wykorzystania lokali.
Opis projektu
Audyt ma na celu uzyskanie informacji m.in. jaki procent lokali stanowią pustostany, jaki odsetek pustostanów jest niewynajęty dłużej niż rok, jak prowadzona jest polityka czynszowa, jak traktowani są lokalni, drobni przedsiębiorcy, czy zostały przeprowadzone badania potrzeb mieszkańców Woli pod względem preferowanych usługodawców.

Dostępny, przejrzysty i rzetelny raport z audytu może przybliżyć odpowiedzi na przewijające się w mediach pytania; Czemu tak wiele lokali w Wolistoi pustych? Jak kształtują się przychody ZGN z wynajmu lokali i w jaki sposób są wykorzystywane? W jaki sposób prowadzone jest polityka czynszowo-lokalowa pod kątem potrzeb społeczności lokalnych? Czy potrzeby lokalnych społeczności zostały przebadanie? Czy należności z tytułu najmu są prawidłowo egzekwowane? Dlaczego zdarzają się najemcy z długami wobec miasta przekraczającymi kilkukrotnie czynsz? Czy lokalnemu przedsiębiorcy łatwo jest wynająć lokal od ZGN? Czy łatwo jest przejąć pustostan na cele społeczno-kulturalne?

Raport pokontrolny dostępny będzie w formie interaktywnej grafiki, w tym na stronie ZGN Wola.

Kontrola realizowana będzie przez zewnętrzny podmiot audytorski, nie związany w sposób funkcjonalny, kapitałowy bądź personalny z m.st. Warszawą i innymi władzami samorządowymi bądź Skarbem Państwa, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Niezbędne wytyczne do przeprowadzenia czynności kontroli zawarte są w Załączniku nr 1. Propozycja przedstawienia danych ilościowych znajduje się w Załączniku nr 2a. Propozycja metodologii zbierania danych jakościowych znajduje się w Załączniku nr 2b.
Uzasadnienie realizacji projektu
W opinii wnioskodawcy i stowarzyszenia Miasto Jest Nasze (przy czym pogląd ten nie jest odosobniony), sposób zarządzania lokalami użytkowymi znajdującymi się w gestii ZGN Wola budzi poważne zastrzeżenia. W mediach, na portalach społecznościowych, ale i w sąsiedzkich rozmowach przebijają się informacje, że ZGN, poprzez nieodpowiedzialną politykę czynszową, prowadzi do likwidacji drobnych przedsiębiorstw, lokalnych miejsc usługowych, a w konsekwencji - do powstania całych ciągów "banków, sklepów monopolowych i pustostanów". Konsekwencjami takiego stanu są - degradacja przestrzeni publicznej i więzi społecznych, pauperyzacja dotychczasowych przedsiębiorców, wzrost kosztów socjalnych i spadek przychodów dzielnicy.
Kontrola ma być początkiem dyskusji o gosdpodarności ZGN.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kontrola dokumentów w celu przygotowania zestawień – 35.000,00 pln
Audyt faktyczny – 30.000,00 pln
Badanie opinii – 10.000,00 pln
Zestawienie danych, kalkulacja zysków i strat – 10.000,00 pln
Przygotowanie raportu, analiza danych, przygotowanie komentarzy do prezentowanych wyników – 15.000,00 pln
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany