Rewitalizacja strefy objętej ochroną konserwatorską na Kole

1844
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Koło
Autor pomysłu Mieszkaniec7179
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
61 033 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt dotyczy uporządkowania terenu, który będąc pod ochroną konserwatorską znajduje się w stanie dewastacji. Projekt obejmuje aktywny udział mieszkańców, głównie okolicznych budynków, w procesie rewitalizacji na etapie koncepcyjnym oraz na etapie rekultywacji zieleni.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Koło
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Podwórko między budynkiem Ożarowska 2/32 a budynkiem Obozowa 145/149 oraz budynkiem Obozowa 61
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Nr obrębu 60610, nr. działki 3/4 oraz 17 16 WM. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejony Park Moczydło Teren należy do strefy ochrony konserwatorskiej KZ-C

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy uporządkowania terenu, który będąc pod ochroną konserwatorską znajduje się w stanie dewastacji. Projekt obejmuje aktywny udział mieszkańców, głównie okolicznych budynków, w procesie rewitalizacji na etapie koncepcyjnym oraz na etapie rekultywacji zieleni.
Opis projektu
Projekt polega na uporządkowaniu terenu podwórka. Elementami składowymi projektu jest wyrównanie terenu podwórka (obecnie znajdują się na nim wzniesienia o wysokości około 30-100 cm oraz koleiny), utwardzenie nawierzchni płytkami ekologicznymi wzdłuż obrębu działki (zgodnie z normą dotyczącą wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnej - minimum 40%), rewitalizacja zieleni (zasianie trawy, nasadzenie małych krzewów), ochrona przebiegu traktów pieszych.
Na terenie znajduje się stare budownictwo, w którym nieuwzględniane były miejsca postojowe. Z tego powodu obecna strefa znajdująca się pod ochroną konserwatorską jest rozjeżdżona, zieleń całkowicie zniszczona, a trakty pieszych naruszone. Brak miejsca dla samochodów utrudnia komunikację ponieważ stacjonują one częściowo na jezdni ulicy Ożarowskiej. Projekt zakłada wyrównanie terenu oraz utwardzenie jego części płytami ekologicznymi w celu ochrony strefy zielonej (planowanej do utworzenia w ramach projektu) w środku podwórka oraz ochrony traktów pieszych. Zgodnie z Miejscowym Planem paragraf 17 dla jednostki terenowej 16 WM punkt. 7 2) b) "ustala się konieczność zachowania układu i funkcji podwórek osiedlowych". Obecnie zarówno funkcja jak i układ podwórka są zdecydowanie naruszone. Powołując się na kolejny punkt z Planu Zagospodarowania 7 2) c) "ustala się zachowanie rozplanowanego układu komunikacyjnego w tym ochronę przebiegu traktów pieszych, DOPUSZCZA SIĘ JEDNAK WPROWADZENIE NOWYCH ELEMENTÓW UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W CELU POPRAWY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OSIEDLA" projekt zakłada wprowadzenia nowego elementu jakim są utwardzenia płytami ekologicznymi na części terenu celem jego uporządkowania, poprawy obsługi komunikacyjnej - ochrony traktów pieszych, ułatwienie komunikacji dla samochodów (bezpieczne ich ulokowanie tak, żeby nie stawały częściowo na ulicy) oraz celem ochrony terenów zielonych zgodnie ze wskaźnikiem dotyczącym powierzchni biologicznie czynnej (obecnie nie ma zieleni w tym obszarze).
Teren podwórka znajduje się między trzema blokami. Z tego powodu projekt zakłada aktywny udział mieszkańców tych budynków w procesie rewitalizacji na etapie koncepcyjnym oraz na etapie rekultywacji zieleni.
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskie (16W.M, KZ-C) z tego powodu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego dla rejonu Park Moczydło wpisuje się w zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej. Projekt zakłada rewitalizację terenu w celu wyprowadzenia go ze stanu dewastacji w jakiej się obecnie znajduje.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie miejsc postojowych z kostki w nowym miejscu; powierzchnia 2,3 x 5,0 m (10 szt) - 41 955,30 zł
Wymiana chodnika (30 m2) - 9077,40 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania miejsc postojowych - 10 000,00 zł
___________________________________________________________________________________________________
RAZEM - 61 032,70 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
61 033,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Szacowane koszty roczne (uśrednione):
Koszty sprzątania - koszty są obecnie ponoszone
Koszty koszenia trawy i przycinania roślin - 800 PLN
Koszty bieżących remontów/ konserwacji - mogą pojawić się na przestrzeni kilku lat - 3200 PLN
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
4 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany