Dom Sąsiedzkiej Wymiany na Woli

1757
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec7195
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
190 900 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
 • inna
 • animacja społ.
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Dom Sąsiedzkiej Wymiany to otwarte dla osób w każdym wieku miejsce spotkań, odpoczynku, wspólnej pracy, a także dzielenia się wiedzą, umiejętnościami oraz drobnymi przysługami. DSW umożliwi rozwijanie nieformalnych form wymiany, wzmacniając wspólnotę sąsiedzką i zachęcając mieszkańców do samoorganizacji. Znaczny udział w tworzeniu tej przestrzeni będą mieli sami jej użytkownicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokal komunalny na Woli, w rejonie Mirowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt powinien zostać zrealizowany na obszarze dzielnicy Wola, w lokalu użytkowym będącym własnością m.st. Warszawy. Projektodawca nie wskazuje adresu nieruchomości, ponieważ do czasu realizacji projektu w 2016 roku zasób lokali użytkowych ZGN Wola może ulec znaczącym zmianom. Mirów został wskazany jako miejsce o dużej gęstości zaludnienia. Lokal musi spełniać następujące warunki: - minimum trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 70 m2, - zaplecze sanitarne. Preferowane powinny być lokale, które spełniają najwięcej spośród podanych niżej kryteriów dodatkowych: - zaplecze kuchenne, - dostępność dla osób niepełnosprawnych, - wejście od ulicy, - kondygnacja: parter, - czwarte pomieszczenie, piwnica lub poddasze (przeznaczone na magazyn). Wyłącznie w przypadku braku dostępnych komunalnych lokali użytkowych spełniających wyżej wymienione warunki, Dom Sąsiedzkiej Wymiany może zostać ulokowany w siedzibie Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego na ul. Obozowej lub w jego filiach.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dom Sąsiedzkiej Wymiany to otwarte dla osób w każdym wieku miejsce spotkań, odpoczynku, wspólnej pracy, a także dzielenia się wiedzą, umiejętnościami oraz drobnymi przysługami. DSW umożliwi rozwijanie nieformalnych form wymiany, wzmacniając wspólnotę sąsiedzką i zachęcając mieszkańców do samoorganizacji. Znaczny udział w tworzeniu tej przestrzeni będą mieli sami jej użytkownicy.
Opis projektu
Dom Sąsiedzkiej Wymiany (DSW) to połączenie kameralnego domu kultury, dzielnicowej świetlicy, społecznościowego bazaru i sąsiedzkiej klubokawiarni. DSW będzie składał się z trzech części wyodrębnionych przestrzennie w taki sposób, aby różne osoby mogły z nich korzystać równocześnie: sali warsztatowej, kawiarni sąsiedzkiej i pracowni. Na całym terenie DSW będzie dostępny internet (via Wi-Fi).

SALA WARSZTATOWA ma być otwartym miejscem nieodpłatnej wymiany wiedzy, umiejętności, przysług i dóbr. Mieszkańcy Warszawy (przede wszystkim Woli) będą mogli organizować tam wydarzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców (lekcje języków, wykłady, konwersatoria, debaty, spotkania, warsztaty praktyczne, bezpieniężne bazary) lub świadczyć darmowe przysługi (również w oparciu o umowną walutę np. Wymiennik.org). Z sali warsztatowej będą mogły korzystać osoby prywatne i grupy nieformalne, a także organizacje pozarządowe. Na miejscu dostępny będzie laptop, projektor, flipchart, składane stoły i krzesła, wieża stereo z głośnikami.

KAWIARNIA SĄSIEDZKA będzie przestrzenią integracji i odpoczynku. Powinna być wyposażona w zaplecze kuchenne, kanapę, fotele, stoliki i krzesła, a także społeczną bibliotekę (uzupełnianą przez mieszkańców) i aktualną prasę. Środki utrzymana kawiarni zostaną zapewnione przez samych mieszkańców poprzez wkład pieniężny (opłata za napoje), rzeczowy (np. kawa, herbata, prasa) lub wolontariatu (pomoc w obsłudze i sprzątaniu). Forma zapłaty będzie zależała od potrzeb kawiarni i preferencji płacących.

PRACOWNIA to miejsce sprzyjające wyciszeniu i skupieniu - pracy przy komputerze, czytaniu książek, pisaniu, rysowaniu. Niezbędne wyposażenie pracowni stanowią biurka, dwa komputery stacjonarne, ergonomiczne krzesła biurowe i fotele.

Opiekę nad DSW będzie sprawował zatrudniony na stałe gospodarz odpowiedzialny za sprawy administracyjne, ustalanie grafiku, prace porządkowe. Główną rolę w kształtowaniu programu i charakteru DSW będą odgrywali mieszkańcy, wnosząc tam swój czas i zaangażowanie.
Część wyposażenia (niektóre meble, naczynia i elementy dekoracyjne) będzie pochodziła ze zbiórki prowadzonej wśród przyszłych użytkowników DSW.

Przedstawiony tu projekt stanowi jedynie wstępną propozycję dla mieszkańców dzielnicy Wola, którzy nadadzą mu ostateczny kształt w drodze konsultacji.

Prowadzenie DSW może zostać zlecone organizacji pozarządowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dom Sąsiedzkiej Wymiany ma być miejscem integracji mieszkańców, szkołą pomocy wzajemnej, katalizatorem samoorganizacji społecznej i przestrzenią swobodnej cyrkulacji umiejętności, wiedzy i dóbr. W dzielnicy Wola brakuje miejsc aktywności mieszkańców (podobnych do Warsztatu przy pl. Konstytucji), niewiele jest klubokawiarni. Wyróżnikiem Domu Sąsiedzkiej Wymiany ma być jego dostępność dla osób o różnym statusie materialnym, kameralny, domowy charakter, a także możliwość współtworzenia programu DSW przez mieszkańców. Największą wartością, jaką niesie ze sobą ten projekt jest zbudowanie egalitarnej przestrzeni, która zmniejsza alienację społeczną i zachęca do spontanicznej aktywności. Warto nadmienić, że projekt ten wpisuje się w założenia Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2013-2020.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty uruchomienia:
1. Konsultacje z mieszkańcami dzielnicy w sprawie nazwy Domu, jego funkcji, wyposażenia, aranżacji wnętrza i zasad korzystania (3 spotkania warsztatowe w ciągu 1 m-ca) - 6000 zł
2. Koszty aranżacji przestrzeni i prac adaptacyjnych wraz z dostosowaniem lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 92000 zł
3. Zakup podstawowego wyposażenia (meble, projektor, ekran, ekspres do kawy, czajnik bezprzewodowy, laptop, 2 komputery stacjonarne, router Wi-Fi, komplet naczyń, środki czystości, wieża stereo, flipchart itp.) - 30000 zł.
4. Przeprowadzenie zbiórki części mebli, sprzętu i wyposażenia dodatkowego, np. elementów dekoracyjnych (wynagrodzenie koordynatora zbiórki i kierowcy) - 5000 zł.
5. Koszt zaprojektowania strony internetowej, wykupienia domeny i opłacenia hostingu - 3000 zł.
6. Koszt zaprojektowania identyfikacji wizualnej Domu Sąsiedzkiej Wymiany: logo, oprawa strony internetowej - 5000 zł
7. Koszty działania w ciągu pierwszych sześciu miesięcy (połowa kosztów utrzymania wyszczególnionych poniżej) - 49900 zł
______________________________________________________________________________
Łącznie: -190900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
190 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty utrzymania (rocznie):
1. Koszt najmu lokalu (4000 zł * 12 miesięcy) - 48000 zł
1. Koszt zatrudnienia opiekuna miejsca (3500 zł brutto * 12 miesięcy) - 42000 zł
2. Koszt drobnych napraw i konserwacji (200 zł * 12 miesięcy) - 2400 zł
3. Koszt zakupu środków czystości (200 zł * 12 miesięcy) -2400 zł
4. Koszt zakupy materiałów biurowych i podstawowych artykułów spożywczych (200 zł * 12 miesięcy) - 2400 zł
5. Prenumerata prasy do kawiarni sąsiedzkiej (100 zł * 12 miesięcy) - 1200 zł
5. Abonament internetowy (100 zł * 12 miesięcy) - 1200 zł
6. Koszt hostingu strony internetowej - 200 zł
Łącznie: 99800 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
99 800,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Jest dobre miejsce na taką inicjatywę - Płocka 27A
  Mieszkaniec12202  03.03.2015 15:34
  • Dziękuję za sugestię.
   Obiekt jest własnością m.st. Warszawy, co dobrze rokuj jeśli chodzi o możliwość zaadaptowania go na cele tego projektu. Pozostaje jednak pytanie, czy remont tego budynku nie przekroczyłby znacząco budżetu projektu.

   Dołączam link do zdjęć (sprzed czterech lat; być może od tamtej pory budynek uległ zmianom): https://sirencityboy.wordpress.com/2011/02/08/oficynka-na-plockiej-27a/
   Mieszkaniec1624  20.03.2015 15:41
 • konsultacje z mieszkańcami za 6000? ja skonsultuję za 5000. Dalej mi się nie chciało czytać. Kolejny dom kultury generujący koszty
  Mieszkaniec12732  19.06.2015 00:03
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany