Opieka dla dorosłych osób niepełnosprawnych na Starym Rembertowie.

1889
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Mieszkaniec7241
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
73 076 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Uruchomienie nieodpłatnej opieki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową w formie świetlicy pod okiem wykwalifikowanych pracowników. Opieka uzupełniałaby ofertę Centrum Złote-go Wieku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy o możliwość doraźnej opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością ruchową. Projekt zakłada sprawowanie przez 2 wykwalifikowanych opiekunów opieki nad nie więcej niż 5 osobami niepełnosprawnymi jednocześnie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, 04 - 404 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Świetlica funkcjonowałaby w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – w zależności od frekwencji pensjonariuszy DDP i uczestników zajęć świetlicowych. Z uwagi na niedawny remont oraz przystosowanie obiektu do możliwości poruszania się osób na wózkach, a także bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, jest to idealny obiekt do wykorzystania w celu zapewnienia doraźnej opieki dorosłym osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uruchomienie nieodpłatnej opieki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową w formie świetlicy pod okiem wykwalifikowanych pracowników. Opieka uzupełniałaby ofertę Centrum Złote-go Wieku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy o możliwość doraźnej opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością ruchową. Projekt zakłada sprawowanie przez 2 wykwalifikowanych opiekunów opieki nad nie więcej niż 5 osobami niepełnosprawnymi jednocześnie.
Opis projektu
Projekt polega na zapewnieniu dorosłym osobom z niepełnosprawnością ruchową opieki wy-kwalifikowanych pracowników w celu czasowego odciążenia stałych opiekunów tych osób. Opieka funkcjonowałaby na zasadzie świetlicy i uzupełniałaby ofertę Centrum Złotego Wieku, umożliwiając załatwienie różnych spraw bieżących przez opiekunów tych osób. W ramach projektu zostałby opracowany szczegółowy Regulamin funkcjonowania świetlicy, umożliwiający opiekunom doraźne i czasowe pozostawienie osób niepełnosprawnych będących pod ich opieką. Pozostawienie podopiecznych na świetlicy byłoby z góry uzgodnione co do daty i czasu pozostawienia osoby, aby pod opieką opiekunów ze świetlicy nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 podopiecznych.
Z uwagi na wyczerpujący psychicznie i fizycznie charakter pracy oraz w celu zapewnienia pra-widłowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi (brak przerw w opiece odczuwalnych przez podopiecznych, możliwość przebywania podopiecznych w kilku pomieszczeniach), projekt zakłada zatrudnienie przez wyłonionego wykonawcę 2 pracowników w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze. Zatrudnieni w ramach projektu pracownicy posiadaliby odpowiednie kwalifikacje – opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej oraz terapeuta (wykształcenie na kierunku: pedagogika specjalna, rehabilitacja lub pokrewne, umożliwiające im pracę z podopiecznymi).
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie Dzielnicy nie jest zapewniona żadna forma doraźnej opieki nad dorosłymi osobami nie-pełnosprawnymi, nie będących w wieku podeszłym. Rodziny i opiekunowie są pozostawieni sami sobie w sytuacjach konieczności załatwienia spraw, w których z różnych względów ich podopieczni nie mogą lub nie powinni uczestniczyć. Zapewnienie doraźnej opieki odciążyłoby stałych opiekunów oraz przyczyniłoby się do aktywizacji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu dorosłych osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
 Koszt realizacji usługi: 2 osoby x 8 godzin dziennie x 18,00 zł/godz. x 252 dni robocze = 72.576,00 zł.
 Koszt oznakowania (druk plakatów) 500,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
73 076,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany