MODERNIZACJA ZATOKI PARKINGOWEJ PRZY UL. WŁOŚCIAŃSKIEJ

1928
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Żoliborz
obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie
Autor pomysłu Mieszkaniec7246
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Zmiana dotychczasowej organizacji miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych z jednoczesnym wydłużeniem zatoki parkingowej przy ul. Włościańskiej w stronę ulicy Broniewskiego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Włościańska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zatoka parkingowa położona na przeciwko Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, ul. Włościańska 35.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zmiana dotychczasowej organizacji miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych z jednoczesnym wydłużeniem zatoki parkingowej przy ul. Włościańskiej w stronę ulicy Broniewskiego.
Opis projektu
Modernizacja dotychczasowych miejsc postojowych w zatoce parkingowej polega na poszerzeniu oraz wydłużeniu zatoki parkingowej. Obecnie obowiązujący sposób parkowania równolegle do ul. Włościańskiej nie spełnia swojego przeznaczenia, gdyż w zatoce może parkować maksymalnie około 10-12 pojazdów - długość zatoki wynosi 58 m. Zmiana sposobu parkowania pojazdów z równoległego na parkowanie prostopadłe zwiększy ilość miejsc postojowych. Wymaga to poszerzenia zatoki parkingowej o około 2,0 m oraz przedłużenie parkingu o 23 m w stronę ul. Broniewskiego , co umożliwiłoby parkowania 27 pojazdów (szerokość jednego stanowiska postojowego - 3 m z oznaczeniem miejsc parkingowych oraz wyznaczenie miejsca dla osoby niepełnosprawnej).
Dla nowego, dotychczasowego zagospodarowania zatoki parkingowej przedstawia załącznik nr 1 nr 2.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na ul. Włościańskiej występuje zakaz zatrzymania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi. Jedynym publicznym miejscem lecz bez wyznaczonego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej oraz bez wyznaczonego sposobu parkowania jest zatoka parkingowa usytuowana na przeciwko Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 .Brak innych miejsc do parkowania powoduje , że kierowcy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, parkują na trawnikach dewastując zieleń, parkują na wąskim chodniku uniemożliwiając normalny ruch pieszych jednocześnie zmuszając ich do przemieszczania się po jezdni ul. Włościańskiej. Należy zaznaczyć, że większość pieszych to uczniowie szkół, którzy narażeni są na wypadek drogowy . Modernizacja zatoki parkingowej zwiększy bezpieczeństwo młodzieży szkolnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
budowa 27 miejsc postojowych, opracowanie projektu organizacji ruchu, kosztów czasowej organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego na czas przebudowy istniejącego parkingu, koszty rozbiórki istniejącego parkingu o nawierzchni bitumicznej, regulacja włazów / zasuw urządzeń infrastruktury podziemniej.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty eksploatacji zmodernizowanej zatoki ulegną zmniejszeniu w stosunku do obecnych kosztów eksploatacyjnych istniejącej zatoki parkingowej , gdyż powinny zmniejszyć się nakłady finansowe na naprawę permanentnie niszczonego chodnika i dewastowanego trawnika przez niewłaściwie parkowane pojazdy po obu stronach ul. Włościańskiej.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany