Organizacja laboratorium językowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul.Ożarowska 71

576
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec7746
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
26 415 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • integracja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 1001 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt polega na organizacji laboratorium językowego oraz organizacji kursów językowych w Zespole Szkół nr 32, z którego korzystać będzie młodzież szkolna oraz ludność dzielnicy Wola. W ramach projektu zostanie zakupiony 20-stanowiskowe laboratorium językowe za pomocą którego zastosowanie będą miały nowoczesne metody nauczania. Szkolenia podniosą umiejętnosci językowe społeczeństwa dzielnicy Wola.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
12.10.2016 11:20
Zamontowano wyposażenie i sprzęt w pracowni - laboratorium językowe. Dnia 31 maja 2016 r. przeprowadzono pierwsze bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla mieszkańców Woli.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zespół Szkół nr 32 im. K. K.Baczyńskiego, ul.Ożarowska 71, Warszawa 01-408
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Laboratorium językowe mieścić sie będzie w budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Ożarowska 71 w Warszawie. Lokalizacja wskazuje na łatwy dojazd środkami komunikacji miejskiej od strony ul. Obozowej , Detymy, Górczewskiej . W obrębie budynku Zespołu Szkół nr 32 znajdują się : 2 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 3 szkoły ponadgimnazjalne, 2 Domy Kultury, osiedla mieszkaniowe w starej i nowozesnej infrastrukturze.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na organizacji laboratorium językowego oraz organizacji kursów językowych w Zespole Szkół nr 32, z którego korzystać będzie młodzież szkolna oraz ludność dzielnicy Wola. W ramach projektu zostanie zakupiony 20-stanowiskowe laboratorium językowe za pomocą którego zastosowanie będą miały nowoczesne metody nauczania. Szkolenia podniosą umiejętnosci językowe społeczeństwa dzielnicy Wola.
Opis projektu
Laboratorium językowe będzie zorganizowane w jednej z sal lekcyjnych Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie, ul. Ożarowska 71 . Docelowo laboratorium wykorzystywane będzie przez młodzież szkolną oraz grup zorganizowanych spoza szkoły do nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niderlandzkiego oraz innych w zależności od zapotrzebowania. Projekt obejmuje zakup sprzętu współpracującego z komputerami PC, zarządzanie pracą grupy językowej z poziomu monitora poprzez aplikację Navigator z rozbudowanym zestawem funkcji, m.in. dwa niezależne kanały Audio, możliwość podłączenia źródeł dźwięku. Funkcje pracowni umożliwiają pracę indywidualną, pracę w parach, pracę w grupach z możliwością nagrania wypowiedzi na magnetofon , z możliwością podsłuchu swojego głosu. Projekt obejmować będzie zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem do nauki języka oraz wyposażenia stanowiskowego. Przewiduje sie laboratorium na 20 stanowisk . Elementy pracowni językowej :
1. dotykowy panel sterowania LCD - interaktywny
2. terminale ucznia - 20 szt.
3. pakiet programów Navigator
4. magnetofon cyfrowy - 1 szt.
5. słuchawki uczniowskie- 1 szt.
Przygotowanie laboratorium pozwoli na:
1. podniesienie poziomu językowego młodzieży szkolnej,
2. nabywanie umiejętności językowych dzieci , osób dorosłych a nawet seniorów pragnących nauczyć się języka obcego
3. stworzy ofertę dodatkowych zajęć realizowanych w obrębie szkoły
Uzasadnienie realizacji projektu
Laboratorium językowe jest nowoczesnym narzędziem przy zastosowaniu nowoczesnych technik nauczania języków obcych wynikającym z potrzeby współczesnego świata - komunikacji bez barier. Realizacja projektu ma kilka pozytywnych skutków:
1. wykorzystania laboratorium w dydaktyce przez młodzież szkolną ,
2. stworzenie szkoleń językowych na różnych poziomach zaawansowania językowego dla różnych grup wiekowych spoza szkoły , środowiska lokalnego, dzielnicowego.
3. alternatywę organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych
4. aktywizację seniorów w ramach edukacji uniwersytetu trzeciego wieku
5. rozwój przedsiębiorczości w obszarze lektorów

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys wyposażenia laboratorium obejmuje zakup:
1. jednostki centralnej systemu językowego ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo
2. program Navigator
3. oprogramowanie MC( dla lektora i słuchaczy wraz z licencją na wszystkie stanowiska
4. pulpity uczniów - KC-6 - terminale elektroniczne to możliwość samodzielnej pracy z językiem i wsparcie dla osób niedosłyszących
5. słuchawki
6 . meble kabinowe
7. rejestrator cyfrowy do nagrywania i odtwarzania dialogów , audycji
8. zatrudnienie lektora (92 godz realizacji zajęć językowych)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
26 415,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany