Dialog bez słów - jak zrozumieć małe dziecko

749
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec8177
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
13 750 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 728 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada prowadzenie wykładów na temat kształtowania się więzi między rodzicami a dziećmi do 5 roku życia. Celem wykładów jest pomoc rodzicom w nabyciu wiedzy umożliwiającej budowanie dobrej więzi
z dzieckiem. Wykłady mają służyć zapobieganiu zaburzeń więzi a w konsekwencji problemom w relacjach z ludźmi w późniejszych latach życia.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
12.10.2016 11:22
W ramach projektu zorganizowano 20 warsztatów na temat kształtowania się więzi między rodzicami a dziećmi. Ostatnie zajęcia odbyły się w dniu 10 grudnia 2016 r.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miasto stołeczne Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt kierowany jest do osób korzystających z usług żłobków, szkół rodzenia, przedszkoli i tzw. „klubów malucha „ z terenu m.st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie wykładów na temat kształtowania się więzi między rodzicami a dziećmi do 5 roku życia. Celem wykładów jest pomoc rodzicom w nabyciu wiedzy umożliwiającej budowanie dobrej więzi
z dzieckiem. Wykłady mają służyć zapobieganiu zaburzeń więzi a w konsekwencji problemom w relacjach z ludźmi w późniejszych latach życia.
Opis projektu
Projekt „ Dialog bez słów – jak zrozumieć małe dziecko” kierowany jest do rodziców dzieci w wieku 0 – 5 lat, oraz rodziców spodziewających się dziecka. Wykłady proponowane w projekcie mają na celu uwrażliwienie rodziców na kształtowanie się więzi emocjonalnej w pierwszym okresie życia dziecka, podkreśleniu jej ważności, jako najlepszego wyposażenia dziecka w dalszym rozwoju zarówno w rodzinie jak i w społeczeństwie. Fakt prezentowania wykładów w trakcie rozwijania się więzi między rodzicami a dzieckiem sprawi, iż na bieżąco zaistnieje możliwość dokonywania korekcji/ wprowadzania nowych zachowań wobec dziecka, co przyczyni się do wzrostu efektywności oddziaływań związanych z praktycznym wykorzystaniem prezentowanej wiedzy a tym samym podniesie jakość życia emocjonalnego w rodzinach korzystających z projektu.
Projekt będzie realizowany przez rok, jako seria 20 wykładów. Każdy wykład będzie stanowił całość, po zakończeniu każdego z wykładów jest planowany czas na zadawanie pytań i dyskusję na temat treści podanych w wykładzie. Czas jednego z wykładów to 2 godziny dydaktyczne (1,5 godzin zegarowej).
Wykłady będą prowadzone przez dwoje prowadzących – osób z przygotowaniem psychologicznym oraz praktyką psychoterapeutyczną.
Podczas wykładów będą poruszane następujące kwestie:
• omówienie podstawowych potrzeb dziecka (w tym zabiegów higienicznych, karmienia, jako podstawy tworzenia się więzi między matką a dzieckiem);
• omówienie podstawowych faz rozwoju dziecka do 5 r.ż. z uwzględnieniem charakterystycznych zachowań, podstawowych konfliktów i przeżyć dziecka;
• zagadnienia dotyczące pomieszczania uczuć dziecka w matce, trzymania emocjonalnego jako bazy do rozwoju osobowości dziecka;
• roli ojca w tworzeniu odrębnej tożsamości dziecka;
• popędowości dziecka i rozumieniu tego typu zachowań przez matkę;
• wagi i roli rodziców dla dziecka jako osób zapewniających przeżycie;
• koncentracja na wewnętrznym świecie fantazji dziecka i zrozumieniu go;
• rozumieniu wytwarzania różnego rodzaju objawów u dziecka i jego pragnieniu by być zrozumianym; etc.
Projekt przez cały czas trwania będzie poddawany regularnej superwizji.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie w systemie opieki nad dzieckiem duży nacisk kładziony jest na dostarczanie wiedzy z zakresu techniki opieki i zaspokajaniu potrzeb biologicznych dziecka z pominięciem połączenia wszystkich tych zabiegów z emocjonalnym ich znaczeniem. Ponadto nie docenia się znaczenie więzi emocjonalnej w rozwoju osobowości i kształtowaniu relacji społecznych w przyszłości dziecka.
Wykłady mają za zadanie również zabezpieczać rodziców i dzieci przed pojawieniem się problemów wychowawczych lub ewentualnie zapewniać wiedzę pozwalającą na lepsze rozumienie ich przyczyn a w sytuacjach już istniejących problemów na efektywne ich rozwiązywanie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt prowadzenia warsztatów:
20 wykładów x 2ch prowadzących x 150 zł za godzinę x 2 godziny wykładu = 12000,00 zł
2. Superwizja w czasie trwania projektu
5 godzin superwizji x 110 zł za godzinę = 550,00 zł
3. Wynajęcie sali warsztatowej 1200,00 zł (jeżeli kwota nie zostanie wykorzystana istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch dodatkowych wykładów lub zwiększenia kosztów promocji)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
13 750,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany