Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym

1401
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Żoliborz
obszar 4 - Żoliborz Południowy - Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec8426
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
246 000 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 926 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Głównym celem projektu jest ożywienie parku na PlacuGrunwaldzkim, rozwój Zieleńca Linearnego ŚlademDawnejBocznicyKolejowej, uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej na Serku Żoliborskim. W wyniku warsztatów projektowych i realizacyjnych zamontowany zostanie sprzęt do rekreacji, wspólnie zmontujemy siedziska, podesty i donice, posadzimy drzewa, kwiaty... Powstaną strefy rodziny, sportu i odpoczynku.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
06.09.2018 09:16

W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty, na podstawie których opracowano projekt zagospodarowania terenu. Następnie, na terenie zieleni zostały ustawione elementy małej architektury takie jak: stoły i ławy z palet, stojaki rowerowe, kosze, urządzenia rekreacyjne i sportowe (stół do piłkarzyków i stół do ping-ponga, urządzenia do ćwiczeń) oraz pergole. Wykonano nowe nasadzenia zieleni tj. drzewa, krzewy, pnącza, byliny i trawy.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
obszar 4 - Żoliborz Południowy - Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejskie, niezabudowane działki na Żoliborzu Południowym ( szczegóły w załączniku nr 1a):

działki miejskie w rejonie Placu Grunwaldzkiego, po obu stronach ul. Matysiakówny; działki miejskie obejmujące pas terenu po dawnej bocznicy kolejowej w rejonie ulic: Krasińskiego, German, Rydygiera; działki miejskie wzdłuż ul. Krasińskiego; ogólnodostępne działki miejskie na Serku Żoliborskim

Projekt zostanie zrealizowany na działkach z wyłączeniem fragmentów działek: a) przeznaczonych - zgodnie z obowiązującymi decyzjami – na inne cele niż zieleń; b) będących przedmiotem czynnej umowy dzierżawy. Szczegóły podano w Załączniku 1a.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
• działka w obrębie nr 7-02-07 o nr. ewid. 13/1, 7/3 • działka w obrębie nr 7-03-03 o nr. ewid. 13/7 • działki w obrębie nr: 7-03-04: o nr. ewid.: 29/3, 29/1,3/3,3/1, 3/2, 36/1 • działka w obrębie nr 7-03-05: o nr. ewid. 9/1 • działki w obrębie nr 7-03-06: o nr. ewid.: 6, 10/3 oraz 12
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Głównym celem projektu jest ożywienie parku na PlacuGrunwaldzkim, rozwój Zieleńca Linearnego ŚlademDawnejBocznicyKolejowej, uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej na Serku Żoliborskim. W wyniku warsztatów projektowych i realizacyjnych zamontowany zostanie sprzęt do rekreacji, wspólnie zmontujemy siedziska, podesty i donice, posadzimy drzewa, kwiaty... Powstaną strefy rodziny, sportu i odpoczynku.
Opis projektu
Głównym celem projektu jest ożywienie parku na Placu Grunwaldzkim, rozwój Zieleńca linearnego śladem dawnej linii kolejowej , uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej na Serku Żoliborskim. Efektem wspólnej pracy będzie zaaranżowanie i urządzenie terenów zieleni i rekreacji na niezabudowanych działkach miejskich na Żoliborzu Południowym. Tzw. „Ogrody spotkań” – ze strefami rodziny, sportu i odpoczynku – służyć będą wszystkim mieszkańcom do piknikowania, aktywnego spędzania wolnego czasu, twórczych działań na Żoliborzu, spacerów, itp...
W ramach projektu przewiduje się:
• opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania działek objętych projektem (w ramach zorganizowanych warsztatów projektowych, którym będą towarzyszyć 2 debaty publiczne z wystawą)
• zakup drobnego sprzętu do rekreacji, m.in.: hamaków, drążków do ćwiczeń (street workout), plenerowych stołów do ping-ponga, wyposażenia boisk rekreacyjnych do siatkówki/kometki oraz do tenisa ziemnego – montaż sprzętu przez wyspecjalizowane firmy, w lokalizacjach wskazanych w wyniku warsztatów projektowych
• wykonanie przez wyspecjalizowaną firmę prac ustalonych w wyniku warsztatów projektowych,
• zakup i dostarczenie mieszkańcom materiałów do budowy drewnianych siedzisk, podestów, donic itp. w ramach zorganizowanych warsztatów recyklingowych (wg. projektów z warsztatów projektowych).
• zakup i dostarczenie mieszkańcom materiałów ogrodniczych oraz drzew, krzewów i roślin zielnych do realizacji aranżacji zieleni w ramach zorganizowanych warsztatów ogrodniczych (nasadzenia drzew i krzewów oraz układ rabat wg projektów z warsztatów projektowych).
Całość projektu będzie koordynował doświadczony architekt krajobrazu, czuwający nad osiągnięciem nadrzędnego celu – zaaranżowaniem wielofunkcyjnych Ogrodów Spotkań. Każdy warsztat będzie prowadzić dwóch ekspertów, instruujących i pracujących z uczestnikami.
Szczegóły dotyczące sposobu realizacji projektu zamieszczono w załączniku nr 1a.
Uzasadnienie realizacji projektu
Działanie jest jednym z elementów społecznej inicjatywy zmierzającej do rewitalizacji niezabudowanych jeszcze miejskich działek na Żoliborzu Południowym w celu przekształcenia ich w publiczne parki i zieleńce. Na 66-hektarowym terenie Żoliborza Południowego, gdzie powstają właśnie osiedla mieszkaniowe na ponad 20 tys. osób, brak jest terenów zieleni urządzonej oraz przestrzeni publicznej. Mieszkańcy powstających tu zespołów osiedli mieszkaniowych potrzebują już teraz terenów zieleni, zaaranżowanych tak, aby można było w nich ciekawie spędzić wolny czas, nawiązać kontakty sąsiedzkie i zbliżyć się do przyrody. Projekt nakierowany jest właśnie na zaaranżowanie takich miejsc. Warsztaty to oferta dla kreatywnych osób, chcących włączyć się w nurt miejskiego ogrodnictwa. Otwarcie procesu tworzenia Ogrodów Spotkań na wszystkich zainteresowanych tym miejscem, dodatkowo rodzi współodpowiedzialność użytkowników za utrzymanie oraz rozwój Ogrodów. Warsztaty to okazja do działań twórczych (kreacja, sztuka użytkowa), sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych (integracja społeczna, kultura). To także sposób na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu (rekreacja, zdrowie), służące zwiększeniu świadomości ekologicznej (edukacja, ochrona środowiska).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów projektowych z debatami publicznymi i wystawą: wynagrodzenie prowadzących projektantów oraz moderatora i koordynatora + koszty zakupu materiałów biurowych oraz koszty usług związanych z projektowaniem, wydrukiem, kopiowaniem itp.: ok. 30 000 zł
2. Wykonanie przez wyspecjalizowaną firmę prac i robót ustalonych w wyniku warsztatów projektowych: ok. 70 000 zł
3. Zakup i montaż drobnego sprzętu rekreacyjnego: ok. 80 000 zł
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów recyklingowych: wynagrodzenie 2 ekspertów oraz moderatora i koordynatora + koszty zakupu materiałów i narzędzi (m.in. palet i skrzynek drewnianych): = ok. 16 000 zł
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ogrodniczych: wynagrodzenie 2 ekspertów oraz moderatora i koordynatora + koszty zakupu materiałów i narzędzi (m.in. zakup drzew, krzewów, sadzonek roślin zielnych, nasion kwiatów i traw, podłoży ogrodniczych): 50 000 zł

Środki wnioskowane w projekcie powinny być w całości wykorzystane na cele określone w projekcie. Rozdzielenie środków na poszczególne składowe projektu powinno zapewnić wykorzystanie całego budżetu określonego we wniosku. W przypadku innego rozkładu kosztów realizacji poszczególnych składowych projektu, niewykorzystane środki powinny być dodane do pozycji niedoszacowanych. Decyzja o zmianach w przeznaczaniu środków na poszczególne pozycje powinna odbywać się w uzgodnieniu z Wnioskodawcą projektu

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
246 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Konserwacja drobnego sprzętu rekreacyjnego, utrzymanie zieleni: ok. 20 000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
20 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • BYŁY JESZCZE KOLEJNE MODYFIKACJE PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z UWAG URZĘDU. Bez tych zmian projekt zostałby negatywnie zweryfikowany. Czy te zmiany zostaną uwidocznione?
  Katarzyna Łowicka  02.06.2015 17:03
  • Zmiany zostały wprowadzone przez urząd przed głosowaniem. Wszystkie są widoczne
   Katarzyna Łowicka  11.08.2015 22:58
 • Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa tego projektu.
  O projekcie można poczytać: http://loowicka.pl/zielen-rekreacja-na-zoliborzu-poludniowym
  Katarzyna Łowicka  11.08.2015 23:04
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany