Opieka dla niepełnosprawnych na Nowym Rembertowie

1878
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Mieszkaniec8675
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
55 000 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Uruchomienie darmowej opieki dla osób niepełnosprawnych w formie świetlicy pod okiem wykwalifikowanych pracowników. Opieka jest unikalną ofertą na Nowym Rembertowie i obejmowałaby możliwość doraźnej opieki nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi niepełnosprawnością. Projekt zakłada zatrudnienie 2 wykwalifikowanych pracowników, opiekujących się nie więcej niż 5 osobami jednocześnie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury „Rembertów”, Al. Komandosów 8, 04-485 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Świetlica mieściłaby się w jednym z pomieszczeń w budynku Domu Kultury Rembertów, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym do możliwości poruszania się osób na wózkach, jest to idealny obiekt do wykorzystania na cel doraźnej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uruchomienie darmowej opieki dla osób niepełnosprawnych w formie świetlicy pod okiem wykwalifikowanych pracowników. Opieka jest unikalną ofertą na Nowym Rembertowie i obejmowałaby możliwość doraźnej opieki nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi niepełnosprawnością. Projekt zakłada zatrudnienie 2 wykwalifikowanych pracowników, opiekujących się nie więcej niż 5 osobami jednocześnie.
Opis projektu
Projekt polega na zatrudnieniu w Domu Kultury „Rembertów”, wykwalifikowanych pracowników, którzy obejmowaliby opieką doraźną dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w celu czasowego odciążenia opiekunów tych osób. Opieka funkcjonowałaby na zasadzie świetlicy i umożliwiałaby załatwienie różnych spraw bieżących przez opiekunów tych osób.
W ramach projektu zostałby opracowany szczegółowy Regulamin funkcjonowania świetlicy, umożliwiającym opiekunom doraźne i czasowe pozostawienie niepełnosprawnych dzieci i dorosłych będących pod ich opieką. Pozostawienie podopiecznych na świetlicy byłoby z góry uzgodnione co do daty i czasu pozostawienia osoby, aby pod opieką opiekunów ze świetlicy nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 podopiecznych.
Z uwagi na wyczerpujący psychicznie i fizycznie charakter pracy oraz w celu zapobieżenia wypalania się pracowników projekt zakłada zatrudnienie 2 pracowników w wymiarze 3/5 etatu. Wymiar ten zakłada zmianowość pracy pracowników będących opiekunami oraz brak przerw w opiece odczuwalnych przez podopiecznych.
Zatrudnieni w ramach projektu pracownicy byliby wykwalifikowani do opieki nad dziećmi i dorosłymi, a także do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zaleca się zatrudnienie osób, które ukończyły kierunek pedagogika specjalna, rehabilitacja lub pokrewne umożliwiające im pracę z podopiecznymi.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie Dzielnicy nie jest zapewniona żadna forma doraźnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w wieku szkolnym ani dorosłych, nie będących w wieku podeszłym. Rodziny i opiekunowie są pozostawieni sami sobie w sytuacjach konieczności załatwienia spraw, w których z różnych względów ich podopieczni nie mogą lub nie powinni uczestniczyć. Zapewnienie doraźnej opieki odciążyłoby opiekunów oraz umożliwiłoby integrację osób z niepełnosprawnością w różnym wieku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
2 000 zł – jednorazowy koszt wykonania Regulaminu świetlicy
53 000 zł – roczny koszt zatrudnienia 2 wykwalifikowanych pracowników, wraz z pochodnymi, w wymiarze 3/5 etatu każdy (53 000 zł = [(3 000 zł brutto + pochodne) x 2 pracowników x wymiar czasu 3/5 etatu x 12 miesięcy])
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
55 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Z uwagi na niedostosowanie budynku Domu Kultury, na terenie którego planowany był wstępnie projekt, po uzgodnieniu z Dyrekcją DK projekt wycofałam. Nie oznacza to, że rezygnuję z niego całkowicie. W przyszłej edycji Budżetu 2017 zostanie przeze mnie przygotowany nowy projekt, który będzie uwzględniał potrzeby osób niepełnosprawnych, a którego lokalizacja będzie dostosowana do potrzeb, wykorzystując budynki bez barier.
    Karolina Wiśniewska  14.05.2015 10:11
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany