Zielona Skarpa pod Zamkiem Ujazdowskim

926
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
276 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Wniosek obejmuje:
1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na skarpie oraz u jej podnóża w zakresie zieleni oraz rozmieszczenia obiektów małej architektury z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami (m.in. Stołecznego Konserwatora Zabytków);
2. Realizację nasadzeń zieleni i budowę obiektów małej architektury (kubików) w 2018 roku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejska działka na terenie Dzielnicy Śródmieście w obrębie nr 50612: o nr. ewid. 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejska działka w Parku Agrykola Weryfikowany jest stan prawny nieruchomości przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami ze względu na możliwość występowania roszczeń do gruntu na którym miałby być realizowany projekt. Stan z dnia 18 maja 2016 r. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”, teren objęty projektem może zostać przekazany w administrowanie powyższej jednostce wraz ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wniosek obejmuje:
1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na skarpie oraz u jej podnóża w zakresie zieleni oraz rozmieszczenia obiektów małej architektury z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami (m.in. Stołecznego Konserwatora Zabytków);
2. Realizację nasadzeń zieleni i budowę obiektów małej architektury (kubików) w 2018 roku.
Opis projektu
Pragniemy zaznaczyć w przestrzeni miasta, iż Zamek Ujazdowski, Skarpa Warszawska z Parkiem Agrykola oraz Kanał Piaseczyński stanowią element historycznego założenia urbanistycznego jakim jest Oś Stanisławowska. Wnioskujemy o wyeksponowanie Osi Stanisławowskiej w Parku Agrykola poprzez zagospodarowanie zielenią Skarpy Ujazdowskiej i jej podnóża. Nasadzenia powinny mieć charakter powierzchniowy i pokrywać środkową wyspę pomiędzy schodami na skarpie (również pod schodami) oraz pas szerokości min 2 m od zewnętrznej krawędzi schodów. Ulistnienie projektowanej roślinności powinno być kolorystycznie stonowane. Chcielibyśmy, aby krzewy ładnie i długo kwitły i miały owoce atrakcyjne dla ptaków*.

* ostateczny zakres realizacji i dobór gatunkowy może ulec zmianie po wykonaniu projektu.
Wnioskujemy o budowę na Osi obiektów małej architektury – np. w formie kubików, o wymiarach takich jak na Krakowskim Przedmieściu – przybliżających historię tego miejsca oraz ukazujących to piękne założenie urbanistyczne. Pragniemy, aby to miejsce stało się elementem Szlaku Kultury i Edukacji. Obiekty małej architektury chcielibyśmy umieścić na górze oraz na dole Skarpy na Osi Zamku Ujazdowskiego.

Design kubików:

Bryła ma kształt sześcianu o wymiarach 100x120x100cm. Materiał zasadniczy do wyboru: kubik z klejonych plastrów drewna lub bryła wycięta z kamienia. Na jednej ze ścian - pod taflą z poliwęglanu albo ze szkła – treść edukacyjna - ryciny, opisy. Obiekt ustawiony w sposób umożliwiający uzyskanie efektu pochylenia górnej płaszczyzny pod kątem pozwalającym na oglądanie rycin i porównywanie ich z obecnym widokiem fragmentu założenia. Design, treść edukacyjna zaproponowana przez projektanta, w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i Inwestorem.

Wniosek obejmuje:

1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na skarpie oraz u jej podnóża w zakresie zieleni oraz rozmieszczenia obiektów małej architektury z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
2. Realizację nasadzeń zieleni i budowę obiektów małej architektury (kubików) w 2018 roku”.

Ostateczna decyzja i pozwolenia będą wydawane na etapie przyjęcia projektu do realizacji w 2018 roku.
Ostateczna kwestia techniczno-wizualna realizacji projektu będzie uzgodniona na etapie realizacji projektu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków
Uzasadnienie realizacji projektu
Stan Skarpy Ujazdowskiej przy Pałacu Ujazdowskim wymaga interwencji (zdjęcia w załączniku 1). Chcielibyśmy, aby tak ważna dla Warszawy przestrzeń publiczna stała się jej wizytówką. Dlatego widzimy potrzebę uporządkowania stylistycznie terenu na Skarpie – zwłaszcza w obrębie schodów oraz tuż pod Skarpą.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na skarpie oraz u jej podnóża w zakresie zieleni oraz rozmieszczenia obiektów małej architektury z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami - ok. 30 000 zł;

2. Budowa obiektów małej architektury (kubiki) – 2 szt. ok 120 000 zł;
3. Zabezpieczenie skarpy przed erozją (np. poprzez zastosowanie geosyntetyków + materiał + montaż) - ok. 44 000 zł (1100 m2 x 40 zł/m2 = 44 000 zł);

4. Nasadzenie zieleni na skarpie i u jej podnóża z dowozem ziemi - ok 48 400 zł (1100 m2 x 1,1 szt./m2=1210 szt. x 40 zł /szt. = 48 400 zł);

5. pielęgnacja zieleni w 2017 roku – ok. 16.500 zł (1.100 m2 x 15 zł/m2 = 16.500 zł)

6. Wycinka drzew i dużych krzewów w złym stanie zdrowotnym, zagrażających bezpieczeństwu (oliwniki, bez czarny) – ok 4 000 zł (10 szt. x 400 zł/szt. = 4 000 zł);

7. Nadzór autorski - 3 miesiące – ok. 10 000 zł;

8. Koszty graficznego oznakowania zadań wykonanych w ramach budżetu partycypacyjnego -
4 000,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 276 900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
276 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
W zakresie rodzaju oraz szacunkowej wartości kosztów eksploatacji projektu w kolejnych latach:
Roczny koszt utrzymania około 2 000 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Modyfikacje

06.05.2017 19:27
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 13:01
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 13:02
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany