Remont chodnika wzdłuż ul. Jabłonowskiego

282
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wilanów
Obszar I
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
95 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Jabłonowskiego przy "parku linearnym"; "siłowni"; oraz między "siłownią", a "placem zabaw" dla dzieci.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wilanów
Obszar objęty pomysłem:
Obszar I
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jabłonowskiego:
od ul. Pastewnej. w kierunku ul. Lentza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Wilanów; Nr obrębu 10538; Nr działki 77/18; Nr działki 77/20; Nr działki 77/23; Własność/władanie: m. st. Warszawa.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Jabłonowskiego przy "parku linearnym"; "siłowni"; oraz między "siłownią", a "placem zabaw" dla dzieci.
Opis projektu
Nr obrębu 10538; Wykonanie remontu chodnika na działkach Nr i 77/18; Nr 77/20; Nr 77/23; wzdłuż "parku linearnego" i "siłowni" oraz na działce Nr 77/23 , usytuowanej pomiędzy "siłownią",a "placem zabaw" dla dzieci.
Co w połączeniu z obecnie wybudowaną przez SM "Osiedle Wilanów drogą wewnętrzną umożliwi odprowadzanie wody, która po każdym opadzie deszczu wyklucza praktycznie korzystanie z placu zabaw. (szkic działek oraz zobrazowanie obiektów małej architektury umieszczono w załącznikach)
Dzielnica Wilanów,wykonanie zgodnie z wytycznymi Burmistrza Dzielnicy – drogi gminne oraz znajdujące się w ich obrębie chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca postojowe, parki, place.
Uzasadnienie realizacji projektu
Mieszkańcy korzystający obecnie z urządzeń małej architektury zainstalowanymi w "parku liniowym"; "siłowni"; przemieszczają się po chodniku, który jest w bardzo złym stanie. Remont chodnika, poprawi bezpieczeństwo korzystających z tych urządzeń oraz zamknie, w sensie estetycznym, obszar małej architektury.
Remont będzie silnym impulsem dla SM "Osiedle Wilanów" aby wyremontować chodnik (działki Nr 184 i 185; ) wzdłuż "placu zabaw dla dzieci", "betonowego stołu pingpongowego" i "placu wypoczynkowego z różami",
Chodnik na tym odcinku, (działki nr 184 i 185) we władaniu SM "Osiedle Wilanów"; (wieczysta dzierżawa) co uniemożliwia wykonanie remontu w ramach budżetu partycypacyjnego.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W poz. Ile kosztuje miasto?; Przykładowe koszty różnych miejskich działań:
wykonanie lub remont 100 m kw. chodnika: 25 000,-zł.
Wrocław: Ile kosztuje metr chodnika? koszt budowy chodnika w alei lub placu kosztuje 250-300 zł za metr 2.
Sosnowiec: wymiana m2 chodnika na kostkę brukową - 150,-zł
Zgłoszony pomysł: nr 282; „Remont chodnika wzdłuż ul. Jabłonowskiego”
SZACUNKOWY KOSZT REMONTU
Dzielnica Wilanów; obszar I; obręb nr 10583 dzielnica Wilanów:nr działek; 77/20; i 77/23;
A; - Długość chodnika ok. 80 mb; szerokość chodnika 3 mb. razem powierzchnia chodnika: 240 m2
Szerokość chodnika: zgodnie z § 44 (Szerokość chodnika; Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie)
Ust.4; Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.
Przyjęto do ustalenia kosztów: szerokość chodnika 3 mb ze względu na duże natężenie ruchu pieszych. (ust.1 rozporządzenia) korzystających z urządzeń małej architektury;
B; - Powierzchnia chodnika usytuowanego pomiędzy "siłownią",a "placem zabaw" dla dzieci: ok.60 m2 (nr działki 77/23).

Całkowita powierzchnia chodnika: A + B: ok. 300 m2.

Z danych opracowanych przez gminę: W poz. Ile kosztuje miasto?; Przykładowe koszty różnych miejskich działań:
wykonanie lub remont 100 m2 chodnika: 25 000,-zł.
A więc całkowity koszt wykonania lub remontu 300 m2 chodnika: 75 000,- zł.

Opracował; Andrzej Duszyński
Warszawa; marzec 2017 r
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
95 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
tak jak dotychczas: koszty sprzątania, bieżących remontów, konserwacji.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Modyfikacje

13.03.2017 14:10
Autor projektu
14.03.2017 17:58
Autor projektu
16.05.2017 12:34
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany