Nowa Południowa Marszałkowska: kontrapas rowerowy, zieleń miejska

185
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Południowe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 100 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada odnowienie okolic południowego odcinka ul. Marszałkowskiej (ul. Śniadeckich - pl. Konstytucji - pl. Zbawiciela) poprzez wyznaczenie kontrapasa rowerowego, drogi dla rowerów, zmniejszenie prędkości aut i wyznaczenie pasów zieleni. Projekt jest okrojoną wersją miejskiej propozycji przebudowy tego odcinka z 2013 roku, która mimo zapowiedzi nie została zrealizowana.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Południowe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Południowa pierzeja pl. Konstytucji oraz ul. Marszałkowska od pl. Konstytucji do pl. Zbawiciela
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada odnowienie okolic południowego odcinka ul. Marszałkowskiej (ul. Śniadeckich - pl. Konstytucji - pl. Zbawiciela) poprzez wyznaczenie kontrapasa rowerowego, drogi dla rowerów, zmniejszenie prędkości aut i wyznaczenie pasów zieleni. Projekt jest okrojoną wersją miejskiej propozycji przebudowy tego odcinka z 2013 roku, która mimo zapowiedzi nie została zrealizowana.
Opis projektu
Projekt zakłada dalsze odnowienie południowej Marszałkowskiej jako lokalnej ulicy handlowo-usługowej dzięki poprawie jakości przestrzeni, zwiększeniu dostępności i zmniejszeniu prędkości przelotowej aut. Przy okazji uzupełnienie brakującego fragmentu rozwijającej się tym rejonie infrastruktury rowerowej. Brak tu bezpiecznych rozwiązań rowerowych, które zapewniłyby ruch w obydwu kierunkach ul. Marszałkowskiej, a także zapewniły bezpieczne połączenie z innymi istniejącymi lub planowanymi drogami rowerowymi.

- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl.Konstytucji - pl. Zbawiciela
- wyznaczenie pasów zieleni
- budowa łącznika drogi dla rowerów między ul. Śniadeckich i Koszykową wzdłuż południowej pierzei pl. Konstytucji

[projekt okrojony po weryfikacji, dlatego w kolejnym roku autor planuje składać projekt na odcinek pl. Zbawiciela - pl. Unii Lubelskiej:
- poszerzenie przystanków tramwajowych w okolicy pl. Zbawiciela i pl. Unii Lubelskiej (nowa szerokość umożliwi zamontowanie wiat przystankowych)
- budowa nowego dojścia na przystanek od strony ul. Zoli]

Do projektu załączono szczegółową koncepcję i rysunki techniczne opracowane w 2013 roku, jednak niniejszy projekt jest jego okrojoną wersją i nie przewiduje realizacji projektu w pełnym zakresie.
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Marszałkowska na tym odcinku w dokumentach strategicznych i analizach ruchu przewidziana jest jako ulica lokalna, a nie tranzytowa (te funkcje mają pełnić ul. Waryńskiego i Al. Ujazdowskie). Projekt jest zgodny z Warszawską Polityką Mobilności.
2. Pomiary ruchy w tym rejonie pokazują rosnący udział ruchu rowerowego, a w okolicy domykają się kolejne szlaki rowerowe. Rowerzyści, którzy jeżdżą chodnikiem, zostaną skierowani na specjalny pas ruchu.
3. Doświadczenia wielu miast uczą, że zwiększenie atrakcyjności ulic dla pieszych i rowerzystów kosztem ruchu samochodowego ożywia lokalny handel i usługi.
4. Odnowienie pierwszego odcinka ul. Marszałkowskiej stwarza potencjał zgłoszenia kolejnego projektu na dalszy odcinek ulicy w kolejnej edycji BP.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przebudowa sygnalizacji świetlnych: 500 000 zł
Roboty drogowe (korekta geometrii jezdni, przebudowa chodników oraz budowa dróg dla rowerów): 500 000 zł
Dokumentacja projektowa: 100 000 zł
łącznie: 1 100 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 100 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Ew. koszty utrzymania zieleni i odnowy oznakowania poziomego. Koszty takie jednak już są ponoszone, niezależnie od organizacji ruchu.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Modyfikacje

19.01.2017 09:51
Autor projektu
19.04.2017 12:28
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
19.04.2017 12:28
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
09.06.2017 15:46
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
12.06.2017 10:34
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany