Widny zieleniec i przejście chodnikiem (przy Promienistych róg Bytnara)

555
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 6
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
160 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt polega na rewitalizacji dwóch najbardziej zniszczonych części zieleńca wraz z posadzeniem krzewów, ustawienie dodatkowego kosza na śmieci oraz wymianę chodnika i utwardzenie ciągów pieszych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 6
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
okolica skrzyżowania ulic Promienistych i Bytnara
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren jest własnością M.st. Warszawa Nr obr 10206 nr dz. 96/6 oraz otoczony jest budynkami: od południa- Promienistych 6, Malczewskiego 44a, Modzelewskiego 81 a, od zachodu - Bytnara 3, od północy - Bytnara 2 i Modzelewskiego 85b, od wschodu - Modzelewskiego 85.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na rewitalizacji dwóch najbardziej zniszczonych części zieleńca wraz z posadzeniem krzewów, ustawienie dodatkowego kosza na śmieci oraz wymianę chodnika i utwardzenie ciągów pieszych.
Opis projektu
Projekt realizowany będzie na miejskim, wewnętrznym terenie zielonym osiedla o pow. łącznej ok. 800 m2, gdzie nastąpi znacząca poprawa warunków życia mieszkańców i estetyki osiedla, poprzez renowację fragmentów zniszczonej zieleni, czyli poprawę środowiska naturalnego oraz uzupełnione zostaną połączenia drogowe. W ramach projektu, w szczególności:
1) wymienione zostaną płyty chodnikowe przejścia ok. 50 m2;
2) powstaną krótkie 3 odcinki chodników, tj. utwardzonych łączników w miejsce ziemnych przejść o szer. 1m (200 m2+100 m2+100 m2=400 m2), jako łączniki do istniejącej drogi utwardzonej;
3) usunięte zostaną (odzyskane) płyty chodnikowe północno-wschodniej części mniejszego zieleńca, zajęte w połowie, na pow. ok. 25 m2 pod 4 samochody, parkujące zbyt blisko drzewa i okien );
4) nawieziona zostanie próchnica i wysiany trawnik w wyłysiałych dwóch północno-wschodnich częściach terenu zielonego (o pow. 300 m2+50 m2=350 m2);
5) we wschodniej części trawnika oraz w północnej środkowej części południowej linii trawnika, obok garażu, gdzie często powstaje nielegalne wysypisko śmieci, dosadzone zostaną rozmaite, ozdobne krzewy parkowe,odpowiedniej wysokości, nie wymagające pielęgnacji (tj. forsycja, tawuła, bez- lilak, jaśmin), oraz płożące (dzika róża), co znacząco poprawi estetykę osiedla i ochronę środowiska, ponadto zaś wpłynie zapobiegawczo na zanieczyszczenia trawnika i ochronę trawy, nie kolidując z podziemnymi instalacjami;
6) ustawiona zostanie 1 latarnia typu parkowego, oświetlająca zaciemniony skwer między domami, np. na ścianie garażu Modzelewskiego 81 a.
7) po stronie zachodnio-północnej skweru dostawiony zostanie drugi kosz na śmieci, aby zapewnić na całej długości skweru utrzymanie porządku.
Uzasadnienie realizacji projektu
W efekcie zaprojektowanych działań powstanie zadbana przestrzeń i poprawa środowiska w najbardziej zaniedbanej obecnie części tego fragmentu osiedla. Mieszkańcy zyskają zadbany ciąg zieleni i kolorowo kwitnące, pachnące krzewy, czyli zarówno poprawę estetyki jak i możliwości wypoczynku w miejscu zamieszkania. Teren ten będzie mógł służyć integracji lokalnej oraz rekreacji na wolnym powietrzu, np.gimnastyka, jogging, nordic walking, spacery. Obecnie ciągi piesze są zniszczone w sposób zagrażający bezpieczeństwu. Powstanie utwardzonych łączników poprawi dojścia do metra, punktów handlow0-usługowych, placówek opieki zdrowotnej oraz przedszkolnych i żłobków. Zainstalowanie latarni i kosza wpłynie na poprawę porządku i bezpieczeństwa (zdarzały się napaści, pozwoli zapobiec nielegalnym wysypiskom).

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) projekt zmian = 10 000 zł
2) wymiana chodnika 50 mb x 1m, tj. 50 m2 = 12 500 zł (100 m2 = 25 000 zł)
3) 3 nowe łączniki chodnika (200+100+100), tj. 400 m2 = 100 000 zł
4) usunięcie 25 m2 starych płyt pod trawnik i podwyższenie krawężnika = 4 000 zł
5) nawiezienie ziemi i wysianie trawnika (300 m2+50 m2), tj. 350m2x22 zł= 7 700 zł
6) zakup i zasadzenie 10 krzewów parkowych x 100 zł= 1 000 zł
7) zakup i montaż 1 latarni parkowej z kablem= ok. 9 000 zł
8) 1 kosz na śmieci ok. 50 l = 550 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
160 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Opróżnianie kosza na śmieci - 500 zł
energia elektryczna -1 500 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Modyfikacje

17.03.2017 22:02
Autor projektu
08.06.2017 08:39
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
09.06.2017 10:22
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany