Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakietą w dłoni - poznaj tajemnice badmintona - edycja III

1452
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wesoła
Obszar 1 Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, Grzybowa, Zielona
Autor pomysłu Michał Skowroński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
44 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt „Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakietą w dłoni – poznaj tajemnice badmintona.” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 1 Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, Grzybowa, Zielona
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia realizowane będą w Hali Sportowej w Zespole Szkół nr 94 ul. Krótka 1 w Warszawie - Wesołej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warszawa - Wesoła, Hala Sportowa w Zespole Szkół nr 94 ul. Krótka 1
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt „Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakietą w dłoni – poznaj tajemnice badmintona.” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.
Opis projektu
Projekt „Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakietą w dłoni – poznaj tajemnice badmintona.” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej Zespołu Szkół nr 94. Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Hali Sportowej oraz jej wykorzystanie do zajęć badmintona. Umożliwią korzystanie z dodatkowej formy sportu uczniom szkoły nawet w trakcie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli WF. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów lub trenera. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią liczbę szkolących w grupach dzieci młodzieży, seniorów i dorosłych. Umożliwi to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów i ogłoszenia na stronie internetowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
„Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakietą w dłoni – poznaj tajemnice badmintona edycja -III- 2018.” realizowany będzie w ramach kontynuacji współpracy społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów i trenerów badmintona oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Wesoła. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję badmintona jako sportu powszechnego. Projekt zgodny ze Statutem ZS94 Rozdział 2 § 5 pkt.1.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys w załączniku. Obejmuje tak jak dotychczas koszty wynajmu sali w szkole 17 600PLN, Instruktorów 13 300 PLN oraz inne koszty zakupu sprzętu który pozostaje w szkole 9700 PLN oraz koszty techniczne 2000 PLN i administracyjne 2000 PLN łącznie na wszystkie wydatki przez cały rok ( szkolny - 10 miesięcy) 44 600,00PLN. szczegółowe dane w załączniku.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
44 600,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

31.05.2017 14:58
Koordynator w dzielnicy Wesoła
31.05.2017 15:26
Koordynator w dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany