Otwarte Podwórko Integracyjne

64
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 2
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
567 045 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada stworzenie na terenie SP nr 70 podwórka z placem zabaw i urządzeniami sportowymi, otwartego dla społeczności lokalnej, stanowiącego miejsce integracji i spotkań sąsiedzkich oraz spotkań grup osób o wspólnych pasjach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 2
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Bruna 11, 02-594 Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie na terenie SP nr 70 podwórka z placem zabaw i urządzeniami sportowymi, otwartego dla społeczności lokalnej, stanowiącego miejsce integracji i spotkań sąsiedzkich oraz spotkań grup osób o wspólnych pasjach.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie na terenie SP nr 70 infrastruktury dedykowanej dzieciom powyżej 9 roku życia. Obecnie Szkoła posiada już niewielki plac zabaw, przeznaczony jest on jednak dla klas młodszych. Pojawianie się na boisku klas 1-3 i zerówek każdorazowo zmusza starsze dzieci do opuszczenia miejsca zabawy, co przy braku alternatywnej infrastruktury skutkuje zmniejszeniem aktywności starszych klas oraz brakiem poczucia posiadania swojego miejsca na terenie otaczającym Szkołę. Istniejące obecnie asfaltowe boisko nie przeszło gruntownego remontu od czasu powstania w latach 60-tych ubiegłego wieku, nawierzchnia jest bardzo zniszczona, a przez dużą część roku korzystanie ograniczone jest przez stojącą na asfalcie wodę.
Projekt zakłada stworzenie obiektów odpowiadających na potrzeby rozwojowe dzieci starszych:
1. Plac zabaw: Ma mieć formę czterech pagórków miękko łączących się ze sobą. Trzy pagórki wykończone będą nawierzchnią z naturalnej trawy, jeden nawierzchnią bezpieczną z granulatu EPDM. Przestrzeń pomiędzy pagórkami wypełniona zostanie piaskiem. W strefie tej rozlokowane zostaną urządzenia do zabawy i ćwiczeń równowagi: wiszący mostek drewniano-linowy łączący dwa pagórki, liny, drewniane pomosty i stopnie o zmiennej wysokości. Stopnie będą mogły służyć także do prowadzenia zajęć lekcyjnych na powietrzu, co znacznie zwiększy atrakcyjność prowadzonych tam lekcji. Jeden z pagórków przebijać będzie rura z wytrzymałego tworzywa lub stali nierdzewnej.
2. Tor do biegania i boisko do gier zespołowych: Na miejscu asfaltowego boiska wydzielone zostaną trrzy obszary. Jeden z nich ma służyć swobodnej grze w piłkę nożną na jedną bramkę; drugi grze w koszykówkę na jeden kosz, trzeci to miejsce do jazdy na rolkach. Obszary te oddzielone oddzielone zostaną nierównościami terenu. Wokół strefy gry biegł będzie tor do biegania lub jazdy na rowerze/rolkach o długości 110 m. Nawierzchnia w całości wykonana zostanie z granulatu EPDM w technice nawierzchni sportowej.
Przebudowane w proponowany sposób boisko, będzie w optymalny sposób odpowiadać na potrzeby dzieci we wszystkich grupach wiekowych i pozwoli na ich jednoczesne i bezproblemowe aktywne spędzanie czasu na dworzu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obiekty sportowe to jedne z kluczowych ośrodków życia społecznego. Stanowią miejsce integracji i spotkań lokalnej społeczności i grup o wspólnych pasjach, służąc budowaniu dobrych relacji. Otwarty, nieodpłatny obiekt pomoże ukierunkować zainteresowania młodzieży, rozbudzając zdrową rywalizację sportową i propagując zdrowy tryb życia. Jest to szczególnie ważne w kontekście danych o obecnym stanie zdrowia młodych Polaków, gdy zaledwie 24% osiąga zalecany poziom aktywności fizycznej. Brak atrakcyjnej i dostępnej infrastruktury, oraz duże koszty uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej są wymieniane jako jedne z najważniejszych przyczyn niedostatków aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Proponowany projekt jest idealną odpowiedzią na obie te kwestie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zestawienie kosztów budowy strefy aktywności sportowej: 293 034,00 pln
Zestawienie kosztów budowy placu zabaw dla dzieci 9-12 lat: 259 011,00 pln
Szczegóły w załącznikach poniżej.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
567 045,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
koszty dozoru: szkoła ma już zatrudnionego dozorcę (24h) na potrzeby ogólnodostępnego boiska sportowego
bieżąca konserwacja i remonty: 5 000,00 zł rocznie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
5 000,00 zł

Modyfikacje

20.01.2017 18:57
Autor projektu
20.01.2017 19:34
Autor projektu
23.01.2017 09:30
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany