Szkoła bez obowiązkowych prac domowych? Porozmawiajmy!

476
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
11 400 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt dotyczy warsztatów w ursynowskich szkołach z udziałem całej społeczności lokalnej: nauczycieli, rodziców, uczniów, zainteresowanych mieszkańców na temat prac domowych. Są one dużym obciążeniem dla uczniów, rodziny, ograniczają wolny czas, wpływają na zniechęcenie do nauki. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do porozmawiania a w rezultacie zmiany podejścia do prac domowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie Ursynowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt przeprowadzony zostanie w salach zlokalizowanych w danej, zainteresowanej udziałem w projekcie, szkole.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy warsztatów w ursynowskich szkołach z udziałem całej społeczności lokalnej: nauczycieli, rodziców, uczniów, zainteresowanych mieszkańców na temat prac domowych. Są one dużym obciążeniem dla uczniów, rodziny, ograniczają wolny czas, wpływają na zniechęcenie do nauki. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do porozmawiania a w rezultacie zmiany podejścia do prac domowych.
Opis projektu
Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie głosu uczniów oraz części rodziców i nauczycieli, którzy dostrzegają negatywne skutki prac domowych, jednakże brak im czasem siły przebicia, czy poparcia profesjonalisty-psychologa. Projekt ma stworzyć przestrzeń do porozmawiania na temat konsekwencji prac domowych, zaprezentowania różnych punktów widzenia, a w rezultacie zmiany podejścia do prac domowych - nie zadawania ich wcale / okazjonalnie / tylko ‘dla chętnych’ / monitorowania ilości zadawanych prac/ zmiany formuły z tradycyjnego robienia zadań na bardziej angażujące, projektowe, praktyczne, atrakcyjne dla uczniów metody.

Projekt zakłada przeprowadzenie średnio trzech dwugodzinnych warsztatów w zainteresowanych udziałem ursynowskich szkołach publicznych (przewiduje się udział łącznie 6 szkół). Jeden warsztat dla kadry pedagogicznej i dyrektora, jeden dla uczniów oraz jeden warsztat łączony dla całej społeczności szkolnej tj. rodziców (w szczególności z Rad Rodziców), uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz zainteresowanych mieszkańców, tak by stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów rożnych stron i wypracowania wspólnych rozwiązań. Łącznie przeprowadzonych zostanie do 18 warsztatów. W jednym warsztacie udział weźmie do 20 osób.

Prowadzącym warsztaty powinien być psycholog dziecięcy, posiadający wieloletnie (min. 3-letnie) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów, w tym z umiejętności wychowawczych i/lub kształcenia nauczycieli, oraz posiadający umiejętności trenerskie, moderowania pracy grupowej.
W warsztacie dla nauczycieli wskazany jest udział dydaktyka i /lub nauczyciela, który uczy bez / przy minimum prac domowych, tak aby wesprzeć nauczycieli w wypracowaniu praktycznych rozwiązań. Dydaktyk zapewniony zostanie przez koordynatora.
Prowadzący warsztat może być jednocześnie koordynatorem całości projektu.

Na zakończenie projektu sporządzony zostanie przez koordynatora raport przedstawiający rezultaty projektu, w tym główne wnioski/ustalenia z poszczególnych warsztatów (z przeznaczeniem głównie dla danej szkoły).
Uzasadnienie realizacji projektu
Temat prac domowych dotyka każdego ucznia i rodzinę, której dziecko uczęszcza do szkoły. Zdecydowana większość uczniów nie lubi prac domowych. Przymus ich odrabiania znacząco ogranicza czas wolny, do którego mają prawo -Art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji zmianowości w szkołach i późnego powrotu uczniów do domu. Obowiązkowe prace domowe ingerują w życie rodziny, często negatywnie wpływają na relacje rodziców z dziećmi. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie wpływają na poprawę wyników edukacyjnych. Przede wszystkim jednakże to jeden z czynników zniechęcających uczniów do nauki i do szkoły. Zwraca na to uwagę psycholog dziecięcy:
http://dziecisawazne.pl/zlikwidujmy-prace-domowa/

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przeprowadzenie warsztatów – 6 szkół * 3 warsztaty * 2 godziny * 250 zł = 9.000 zł
Koszty materiałów szkoleniowych i przygotowanie raportu przedstawiającego rezultaty projektu i wnioski do dalszej pracy dla szkół - 2.400 zł
W jednym warsztacie weźmie udział do 20 osób.
Przewidywana liczba warsztatów - 18.
Łączna liczba uczestników to 360.
Przewidywana liczba szkół uczestniczących w projekcie - 6.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
11 400,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

17.03.2017 06:48
Autor projektu
18.03.2017 17:48
Autor projektu
19.03.2017 08:40
Autor projektu
22.04.2017 19:40
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
30.05.2017 09:12
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany