Zielona Grójecka -– nowe drzewa i krzewy na Starej Ochocie

663
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ochota
Stara Ochota
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 612 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (na odcinku Plac Zawiszy, ul. Kopińska, ul. Banacha), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
12.10.2021 16:50

Gotowe są projekty rozpłytowań, podpisane zostało zlecenie na rozpłytowanie z terminem do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia ww. terminu do końca marca 2022 roku, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych utrudnień uniemożliwiających realizację.


Wykonanie projektu nasadzeń zostało uwzględnione w przetargu ZZW "Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie". W ogłoszonym w 2017 r. przetargu nie było chętnych do realizacji zadania – nie otrzymano żadnych ofert. 

Koncepcja została przedstawiona podczas I. etapu konsultacji społecznych w listopadzie 2019 r., Obecnie (listopad 2020) trwa II. etap konsultacji online. Projekt wykonawczy nasadzeń powinien powstać do końca 2020 r., pierwsze nasadzenia można planować na wiosnę 2021 r.

W zakresie koszy projekt realizuje Zarząd Oczyszczania Miasta.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy/ Zarząd Oczyszczania Miasta

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Stara Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Grójecka (na odcinku Plac Zawiszy - Grzymały-Sokołowskiego - Banacha)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ulica Grójecka (na odcinku Plac Zawiszy - Grzymały-Sokołowskiego - Banacha), pozostałe odcinki Grójeckiej zostały uwzględnione w obszarach Rakowiec i Szczęśliwice
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (na odcinku Plac Zawiszy, ul. Kopińska, ul. Banacha), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.
Opis projektu
Projekt zakłada:
- wykonanie 2 wariantów koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (na odcinku Plac Zawiszy, ul. Kopińska, ul. Banacha).
- przedstawienie ww. koncepcji do dyskusji i wyboru mieszkańców w ramach konsultacji społecznych,
-realizacja wybranego przez mieszkańców wariantu nasadzeń drzew, krzewów i lokalizacji ławek.
Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’).
Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Grójeckiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Grójeckiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W uzgodnieniu z autorem projektu ustalono, poniższy kosztorys:

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 2 drzew, posadzenie 1,7 ara krzewów (w miejscu chodnika) posadzenie 1 ara krzewów w istniejących terenach zieleni , ustawienie parkletu, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych.

- projekt budowlano wykonawczy – 50 000 zł
- konsultacje społeczne – 40 000 zł
- ustawienie parkletu – 65 000 zł
- posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 25 460 zł
- posadzenie krzewów w istniejących terenach zieleni - 8 860 zł
- posadzenie drzew – 1 700 zł
- oznakowanie projektu – 2 000 zł
- kosze na śmieci i ławki – 5 150 zł
- koszt pielęgnacji zieleni oraz eksploatacji elementów małej architektury – 1 830 zł
Koszt projektu razem: 200 000 zł
Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
40 000,00 zł

Modyfikacje

21.03.2017 09:47
Autor projektu
18.04.2017 11:01
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany