Warsztaty z alternatywnych metod komunikacji dla osób niepełnosprawnych ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się

1016
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
33 350 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Szegedyńska 13a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Mediateki Start-Meta - dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).
Opis projektu
Projekt przewiduje organizację komputerowych warsztatów komunikacyjnych i aktywizacji zawodowej dla 10 osób ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się. Zakłada przeprowadzenie 8 spotkań grupowych i 7 spotkań indywidualnych po 3 godziny każde, dla dwóch grup (wiosennej i jesiennej). Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem darmowego i powszechnie dostępnego systemu PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji.

W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Zakwalifikowane osoby zostaną podzielone na dwie pięcioosobowe grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się wiosną. Druga grupa pracować będzie jesienią. Zadaniem uczestników będzie opracowanie własnego systemu komunikacji oraz cyfrowego narzędzia do porozumiewania się. Spotkania warsztatowe odbywać się będą co dwa tygodnie. W przerwach pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą przygotowywać się do zajęć i rozwiązywać zadania domowe. Zespół wolontariuszy wspierać będzie uczestników podczas zajęć warsztatowych oraz w pracy indywidualnej.

W celu weryfikacji użyteczności powstającego rozwiązania przewiduje się przeprowadzenie szeregu testów. Pierwsze testy oparte będą o realizację wybranych scenariuszy sytuacyjnych. Na dalszych poziomach testów wykorzystany zostanie dostęp do cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej jaki zapewnia system PISAK (w szczególności aplikacja do pisania maili oraz aplikacja do tworzenia bloga). Na ostatnich zajęciach zostaną zrealizowane dwa rzeczywiste scenariusze. Wśród propozycji znajdzie się:
- wyjście do kawiarni
- wyjście do biblioteki (wypożyczenie filmu/audiobook-a/płyty)
- wyjście do teatru
- wyjście do sklepu.

Zajęcia będą stymulować rozwój osobowy i intelektualny uczestników, kształtować ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz przeciwdziałać społecznemu, cyfrowemu i informacyjnemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Opracowanie skutecznego narzędzia do komunikacji poszerzy kompetencje komunikacyjne uczestników oraz będzie miało kluczowy wpływ na zwiększenie szans uczestników na usamodzielnienie się, w tym również na podjęcie pracy zarobkowej. Ponadto zaangażowanie wolontariatu przyczyni się do zwiększenie świadomości społeczeństwa o niepełnosprawności oraz przezwyciężenia stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.

Zdobyte doświadczenia, zebrane w jeden, spójny program warsztatów zostaną upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk.

Od wykonawcy oczekuje się zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji warsztatów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Warsztaty przeznaczone są dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które jednocześnie nie są upośledzono umysłowo. Nigdy nie zostały nauczone alfabetu. Ze względu na paraliż kończyn nie są w stanie używać języka migowego. Funkcjonują na niskim poziomie samodzielności. Po ukończeniu 21 roku życia przestał je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Kluby Integracji Społecznej nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Warunkiem koniecznym zawsze okazuje się być w pełni samodzielny sposób komunikacji. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają wszystko i stopniowo popadają w izolację społeczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Instruktor AAC - 20 700,00 zł (150 zł/h)
(3h przygotowania+3h warsztatów)*16spotkań + 3h*10spotkań konsultacyjnych + (3h przygotowania+3h spotkania)*2spotkania wdorożeniowe = 138h

Koordynator - 7 050,00 zł (25 zł/h)
14tygodni pracy indywidualnej*8h +16spotkań*(3h warsztatów+5h koordynacji) +10 spotkań konsultacyjnych * 3h + 2spoktania wdrożeniowe*(3h przygotowań+3h spotkania) = 282h

Osoba odpowiedzialna za opiekę w trakcie posiłków i toalety - 1 200,00 zł (25 zł/h)
16 spotkań*3h = 48h

Transport uczestników - 2 400,00 zł (30 zł/os)
5osób*16spoktań = 80

Dokumentacja 2 000,00 zł
nabór uczestników i wolontariuszy (2sesje*18h koordynatora=36h) + raporty (2sesje*18h koordynatora = 36h) + 200 zł (obsługa księgowa projektu)

Razem - 33 350 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
33 350,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

23.01.2017 00:24
Autor projektu
23.01.2017 01:05
Autor projektu
31.01.2017 09:52
slacek
14.02.2017 15:34
slacek
16.02.2017 14:25
slacek
15.03.2017 12:09
Autor projektu
21.03.2017 21:39
Autor projektu
21.03.2017 21:43
Autor projektu
12.06.2017 14:54
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany