Cyfrowa platforma edukacyjna dla osób niepełnosprawnych

1048
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
180 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Celem projektu jest opracowanie cyfrowej platformy edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej oraz przeprowadzenie na powstałej platformie warsztatów dla ośmiu niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy. Skierowany jest do osób dorosłych, których nie obejmuje już system edukacji.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skoczylasa 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatatów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest opracowanie cyfrowej platformy edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej oraz przeprowadzenie na powstałej platformie warsztatów dla ośmiu niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy. Skierowany jest do osób dorosłych, których nie obejmuje już system edukacji.
Opis projektu
W ramach projektu powstanie cyfrowa platforma edukacyjna dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, bez upośledzenia umysłowego. Na platformie przeprowadzone zostaną warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu społeczenemu i informacyjnemu dla 8 mieszkańców Warszawy.

Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej oraz przeprowadzenie na nim grupowych warsztatów przyciwdziałających wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Wiele osób niepełnosprawnych po ukończeniu szkoły nie znajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Często zapominają nabyte umiejętności i po kilku latach, pomimo sprawnego umysłu mają trudności z rozwiązaniem elementarnych zadań. Platforma zapobiegać będzie wtóremu analfabetyzmowi. Ponadto, dzięki możliwości tworzenia dedykowanych kursów, stanowić będzie narzędzie rozwoju umiejętności użytkownika, a odpowiednio dobrane kursy mogą zwiększyć jego wartość na rynku pracy.
Zaangażowanie wolontariatu przyczyni się do zwiększenie świadomości społeczeństwa o niepełnosprawności oraz przezwyciężenia stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.

Platformę będzie można obsługiwać za pomocą jednego przycisku. Domyślny zestaw kursów zawierać będzie:
- kurs utrwalający wybrany system komunikacji alternatywnej,
- kurs podstaw nauki pisania,
- kurs podstaw matematyki.

W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Podczas warsztatów uczestnicy przyswoją wiedzę niezbędną do obsługi platformy oraz zaliczą jeden, wybrany kurs. W pracy wspierani będą przez wolontariuszy oraz szkoleniowca prowadzącego warsztaty. Pozostałe kursy użytkownicy zaliczą samodzielnie.

Platforma zostanie wyposarzona w możliwość generowania zindywidualizowanych kursów. Instrukcje z tutorialem zostaną umieszczone w sieci. Opiekunowie, nauczyciele, logopedzi, pracodawcy lub wolontariusze będą mogli tworzyć dedykowane kursy z myślą o konkretnej osobie lub celu.

Czas trwania projektu wynosi 8 miesięcy. Podczas pierwszych miesięcy tworzona będzie platforma edukacyjna. Piąty miesiąc przewidywany jest na rekrutację uczestników oraz wolontariuszy. Warsztaty trwać będą trzy miesiące (osiem spotkań grupowych i osiem spotkań indywidualnych).

Oprogramowanie zostanie umieszczone w domenie publiczne na licencji GPL lub pokrewnej, a zdobyte doświadczenia zebrane w spójny program warsztatów i upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk na potrzeby jednostek zainteresowanych przeprowadzeniem podobnych zajęć.

Od wykonawcy oczekuje się zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji warsztatów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt powstał z myślą o osobach ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Po ukończeniu 21 roku życia przestaje je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty oraz kluby nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie, pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują miejsca na rynku pracy. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają wszystko i popadają w izolację społeczną. Ze względu na ich sprawny umysł, izolacja często staje się przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Towarzyszy temu postępująca depresja i brak wiary we własne siły. Pomimo ogromnej chęci działania, są bezsilni wobec braku rozwiązań, które uwolniłyby ich potencjał i umożliwiły im bardziej samodzielne funkcjonowanie w wybranej wspólnocie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie platformy 80 000 zł, w tym:
- Kierownik zespołu projektowego, pełen etat na 4 miesiące - 8 000 zł * 4 msc = 32 000 zł
- Pierwszy programista, pełen etat na 4 miesiące - 8 000 zł * 4 msc = 32 000 zł
- Drugi programista, pół etatu na 4 miesiące - 4000 zł * 4msc = 16 000 zł

Koszt obsługi warsztatów 16 295 zł, w tym:
Instruktor AAC - 9 900 zł (150 zł/h)
Koordynator - 2 925 zł (25 zł/h)
Osoba odpowiedzialna za opiekę w trakcie posiłków i toalety - 600 zł (25 zł/h)
Transport uczestników - 1 920 zł (30 zł/os)
Dokumentacja 950 zł

Koszt utrzymania infrastruktury, łącza szerokopasmowego, przeniesienia własności na licencję GPL.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
180 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
utrzymanie domeny
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
25 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

23.01.2017 00:52
Autor projektu
23.01.2017 01:02
Autor projektu
23.01.2017 01:03
Autor projektu
15.03.2017 13:24
Autor projektu
15.03.2017 14:18
Autor projektu
21.03.2017 23:17
Autor projektu
21.03.2017 23:48
Autor projektu
08.05.2017 04:15
Koordynator w dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Czy mowa tu o otwartym i bezpłatnym systemie komunikacji dla niepełnosprawnych PISAK (system alternatywnej komunikacji, rozwijany i testowany w ramach 3-letniego projektu współfinansowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum jest BrainTech, pozostali wykonawcy to Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia "Ożarowska" i "Mówić Bez Słów".)? Nie rozumiem na jakiej zasadzie projekt miałby zostać wykonany w ciągu jednego roku, czy chodzi raczej o zdobycie finansowania dla projektu, który już jest realizowany.
  Joanna Rybicka  07.02.2017 18:15
  • Nie. Jest to niezależny projekt. Powstał w oparciu o rozmowy i ankiety przeprowadzone z osobami niepełnosprawnymi z całej Warszawy. Jest odpowiedzią na potrzeby tych osób i próbą zmiany ich sytuacji społecznej.
   System PISAK nie zapewnia użytkownikom żadnej z funkcjonalności wymienionych we wniosku, skończył się rok temu, a opracowane w ramach projektu oprogramowanie znajduje się w domenie publicznej (https://github.com/BrainTech/pisak).
   Mieszkaniec  07.02.2017 18:45 Autor projektu
  • Szanowny Panie - czy sensownym jest tworzenie takiego systemu na poziomie dzielnicy?
   Mieszkaniec11329  29.06.2017 10:06
  • Moim zdaniem, jest sensowne. Warsztaty mają charakter dzielnicowy. Możliwość korzystania z systemu nie tylko przez mieszkańców dzielnicy jest wartością dodaną projektu.
   Mieszkaniec  30.06.2017 00:24 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany