Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)

1939
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
55 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 2504 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Nasz projekt jest odpowiedzią na problem smogu w Warszawie. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy byli informowani, kiedy powinni unikać aktywności na powietrzu. W ramach projektu przy ulicy Grochowskiej zostanie umieszczona tablica LED pokazująca aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Projekt jest inspirowany podobnymi tablicami realizowanymi w Krakowie, również w ramach budżetu partycypacyjnego.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.12.2018 10:42

Projekt zrealizowany. Na ścianie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe zawisł duży telebim – tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy. Oprócz tego ważnego dla mieszkańców komunikatu, na telebimie będą wyświetlane także inne informacje istotne dla mieszkańców Pragi-Południe.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga Południe

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Grochowska 274 (ewentualnie inna lokalizacja przy ulicy Grochowskiej)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Proponujemy, aby tablica została umieszczona przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym jakim jest ulica Grochowska. Dzięki temu będzie widoczna dla setek mieszkańców dzielnicy codziennie przemieszczających się tą ulicą. Odpowiednim miejscem jest ściana Urzędu Dzielnicy Praga-Południe skierowana przodem do ulicy Grochowskiej, na wysokości I piętra. Proponowane umiejscowienie tablicy na ścianie budynku prezentuje zdjęcie z załącznika. Możliwe jest wskazanie innej lokalizacji przy ulicy Grochowskiej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Nasz projekt jest odpowiedzią na problem smogu w Warszawie. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy byli informowani, kiedy powinni unikać aktywności na powietrzu. W ramach projektu przy ulicy Grochowskiej zostanie umieszczona tablica LED pokazująca aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Projekt jest inspirowany podobnymi tablicami realizowanymi w Krakowie, również w ramach budżetu partycypacyjnego.
Opis projektu
W ramach projektu powstanie tablica LED o wymiarach około 1 metr x 3,5 metra. Zostanie ona umieszczona przy ulicy Grochowskiej. Proponujemy umiejscowienie jej na ścianie budynku urzędu dzielnicy na wysokości I piętra. Dzięki temu tablica będzie łatwo widzialna dla osób znajdujących się na ulicy Grochowskiej, jadących tramwajem, autobusem lub samochodem.

Tablica będzie wyświetlała informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza dla stacji pomiarowych znajdujących się na terenie miasta. Wyświetlany będzie zarówno zbiorczy Indeks Jakości Powietrza publikowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) jak i jego składowe: poziom stężenia ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłów PM10 i PM2.5 oraz benzenu. Oprócz wartości liczbowych prezentowany będzie prosty przekaz słowny zgodnie z klasyfikacją WIOŚ: tj. „stan powietrza bardzo dobry”, „dobry”, „umiarkowany”, „dostateczny”, „ zły”, „bardzo zły”. Szczegóły prezentacji danych zostaną ustalone razem z WIOŚ. Tablica będzie wyświetlała ostrzeżenia w sytuacji przekroczenia norm stężenia substancji szkodliwych w powietrzu.

Nasz projekt wpisuje się w deklarowane działania warszawskiego ratusza. W 2015 roku Rada Miasta przyjęła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, w ramach którego przewidziano stworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP). WIP ma identyfikować krytyczne dla obszaru m.st. Warszawy przekroczenia stężeń oparte o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem tych działań jest dokładne informowanie mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach. Tę samą funkcję spełniać będzie proponowana przez nas tablica informacyjna. Naszą tablicę będzie można zintegrować z systemem WIP.

Wzorem dla realizacji są podobne tablice uruchomione w innych miastach Polski. Zdjęcia znajdują się w załączniku. Inspiracją dla nas jest również krakowski projekt tablic informujących o smogu, który zwyciężył w budżecie partycypacyjnym w 2014 roku, a został przewidziany do realizacji w budżecie Krakowa w tym roku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Nasz projekt jest odpowiedzią na ogromny problem smogu w Warszawie. Według danych WIOŚ w Warszawie w 2014r. liczba dni z przekroczonymi normami zanieczyszczenia pyłami wahała się między około 40 a 85, zależnie od stacji pomiarowej. Jakość powietrza nie poprawia się. 8 stycznia bieżącego roku byliśmy świadkami potężnego smogu, a Warszawa tego dnia stała się najbardziej zanieczyszczoną metropolią na świecie.

Skutkiem zanieczyszczenia powietrza jest większa zapadalność na nowotwory oraz niewydolność układów oddechowego i krążenia. W następstwie zanieczyszczenia powietrza w Warszawie przedwcześnie umiera około 1 800 osób rocznie. Na negatywne skutki smogu są szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
zakup tablicy LED - 40 000 PLN
montaż tablicy oraz przygotowanie oprogramowania - 10 000 PLN
koszt działania tablicy - 5 000 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
55 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty energii - 5 000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
5 000,00 zł

Modyfikacje

30.05.2017 09:24
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany