Boisko naszych marzeń - modernizacja boiska przy SP 154 w Warszawie

386
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Białołęka
obszar 1
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
325 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska poprzez wymianę nawierzchni oraz zakup i instalację osprzętu do różnych dyscyplin. Głównymi celami projektu są poprawa warunków prowadzenia zajęć wf oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla uczniów. W ubiegłym roku zdobył ponad 800 głosów - jest więc potrzebny zdaniem mieszkańców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
obszar 1
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Leśnej Polanki 63/65
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA NR XXXII/748/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I). Dotyczy B12.UO.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska poprzez wymianę nawierzchni oraz zakup i instalację osprzętu do różnych dyscyplin. Głównymi celami projektu są poprawa warunków prowadzenia zajęć wf oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla uczniów. W ubiegłym roku zdobył ponad 800 głosów - jest więc potrzebny zdaniem mieszkańców.
Opis projektu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie, od kilku lat boryka się z problemem infrastruktury sportowej. Przyrost liczby mieszkańców, wynikający z dynamicznego rozwoju dzielnicy Białołęka przekłada się na wzrost liczby uczniów szkoły.Liczne sygnały od społeczności szkolnej i chęć poprawy obecnej sytuacji stała się przesłanką do zgłoszenia przedmiotowego projektu.
W chwili obecnej ponad tysiąc uczniów szkoły korzysta naprzemiennie z jednej sali gimnastycznej i terenu przed szkołą, który wymaga modernizacji. Ilość obiektów sportowych jest niewystarczająca. W takich warunkach realizacja lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów szkoły, zgodnego z podstawą programową oraz innych zadań z zakresu edukacji sportowej jest bardzo trudna. Również dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej nie mają możliwości spędzania czasu przed lub po lekcjach.
Zmodernizowane oświetlenie i piłkochwyty oraz wymieniona nawierzchnia z trawy syntetycznej na boisku zwiększą bezpieczeństwo uczniów.
Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych oraz technicznych. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”, a także niskie koszty eksploatacji.

W założeniu koszykówka, osprzęt do siatkówki oraz bramki do unihokeja miały być urządzeniami mobilnymi (przenośnymi lub dla koszy - na kółkach), aby dzieci mogły uprawiać różne dyscypliny.

Modernizacja oświetlenia ma polegać na zamontowaniu nowych lamp ledowych, na istniejących już słupach. Miejsce słupów nie ulega zmianie.

Na szczycie boiska od strony budynku szkoły zamontowane zostaną nowe piłkochwyty, a piłkochwyty na przeciwległym szczycie boiska zostaną podwyższone. Obecnie są również zamontowane, ale pod wpływem czasu i czynników zewnętrznych są już zniszczone.
Uzasadnienie realizacji projektu
• modernizacja boiska wielofunkcyjnego wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Przełoży się to na poprawę zdrowia, ułatwi walkę z nadwagą i otyłością u dzieci. Ułatwi nauczycielom pracę i promowanie aktywnego stylu życia w praktyce, zamiast teorii.
• poprawią się warunki szkoleniowo-treningowe dzieci i młodzieży a także warunki bezpieczeństwa rozgrywania zawodów
• zwiększy się dostęp bazy dla dzieci z klas integracyjnych, dla których sport stanowi jedną z form profilaktyki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys został wykonany, na podstawie średnich cen rynkowych robót i urządzeń. Założono, że są to ceny brutto (zawierające podatek od towarów i usług)

1. Rozebranie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy –5000 zł (utylizacja nie jest konieczna, trawa w tych miejscach gdzie jest mniej zniszczona zostanie wykorzystana w innych lokalizacjach szkoły, zostanie to wykonane siłami pracowników szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców)
2.Drobne naprawy podbudowy, wywóz materiałów z rozbiórki (piasek z zasypki), itp. 1500 zł
3. Ułożenie nowej nawierzchnia (Trawa syntetyczna 40-50 mm wypełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem sbr wraz z warstwą wyrównującą) 200 000 zł
4. Modernizacja oświetlenia 40 000 zł (wymiana na LED, na istniejących słupach, podłączenia elektryczne są wykonane)
5. Zamontowanie nowych piłkochwytów na szczycie boiska od strony budynku szkoły oraz podwyższenie piłkochwytów na przeciwległym szczycie boiska - 49 000 zł (istniejące zostaną rozebrane przez pracowników szkoły i wykorzystane na ile to możliwe w pozostałych lokalizacjach
6. dokumentacja projektowa 20 600 zł
7. Nadzory inwestorskie 8 860 zł
8. Tabliczka informacyjna 40 zł
Razem 325 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
325 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
bieżące konserwacje, pozostałe naprawy w ramach gwarancji
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Modyfikacje

21.03.2017 11:03
Autor projektu
29.03.2017 08:39
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Białołęka
25.04.2017 10:10
Koordynator w dzielnicy Białołęka
01.06.2017 09:21
Koordynator w dzielnicy Białołęka
01.06.2017 10:58
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany