Dobry start - lepsza przyszłość

197
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Bielany
Wawrzyszew
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
73 072 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 1237 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Jest to kontynuacja programu z lat 2015 - 2017, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu "Dobry start-lepsza przyszłość" jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
16.01.2019 11:57

W ramach projektu prowadzone były zajęcia, podczas których młodzi mieszkańcy Bielan uczyli się jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty dla Dzielnicy Bielany

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wawrzyszew
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Reymonta 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 209, posiadająca salę gimnastyczną. Młodzież i dzieci uczestniczące w projekcie mają blisko, ze względu na centralne usytuowanie szkoły.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Jest to kontynuacja programu z lat 2015 - 2017, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu "Dobry start-lepsza przyszłość" jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.
Opis projektu
Dzieci zostaną wybrane po przeprowadzeniu rozmów z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiające problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie rówieśniczej. Zajęcia skierowane do uczniów SP nr 209, SP nr 223, SP nr 263, młodzieży ze szkół gimnazjalnych: ZS nr 49, Gimnazjum nr 73 oraz pobliskich szkół znajdujących się na terenie dawnej Huty Warszawa. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców planowana liczba dzieci wynosić będzie 120 ucz. w wieku 7 -15 lat. W roku 2018 dzieci będą podzielone na osiem grup po 15 uczniów. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny dla każdej grupy. Łącznie 608 godziny. Projekt będzie obejmował zajęcia z następujących gier zespołowych: mini piłka ręczna, mini piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, unihokej, mini piłka nożna oraz gimnastyka artystyczna. W trakcie trwania projektu odbędą się 4 imprezy integracyjno-sportowe: Witamy wiosnę na sportowo – turniej w mini piłkę siatkową, Dzień Dziecka na świeżym powietrzu – turniej w mini piłkę ręczną, Andrzejkowy turniej w unihokeja, Karnawałowy turniej w piłkę koszykową. Podczas imprez wszystkie dzieci będą otrzymywać dyplomy, nagrody rzeczowe i wodę mineralną. W latach 2015- 2017 projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki kontynuacji nauczyciele będę mogli objąć kolejną grupę dzieci, która potrzebuje takiej formy spędzania czasu. Młody człowiek mający często słabe więzi z domem rodzinnym, pozbawiony jego ciepła, bardzo chce przynależeć do jakiejś grupy. W ramach prowadzonych zajęć uczy się współpracy w grupie rówieśniczej, przestrzegania wcześniej przyjętych zasad i reguł, dlatego tak ważną sprawą jest przynależność do drużyny sportowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wybór grupy docelowej obejmie 120 uczniów z SP nr 209, SP nr 223, SP nr 263 oraz Zespołu Szkół nr 49, 55, Gimnazjum nr 73 oraz ze szkół pobliskich, znajdujących się na terenie dawnej Huty Warszawa. Jest to część miasta gdzie występuje bezrobocie. Uczniowie pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dzieci te są niedojrzałe emocjonalnie, często cechuje je nadpobudliwość psychoruchowa, osiągają słabe wyniki w nauce. U niektórych z nich występuje agresja czynna i słowna do rówieśników i dorosłych. Zajęcia sportowe dają możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, spotkania się w swojej grupie rówieśniczej, rozbudzenia zainteresowań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Liczba szkół objętych projektem - 5
Liczba dzieci uczestniczących w projekcie - 120
Liczba grup - 8
Liczba tygodni zajęć - 38
Liczba godzin zajęć (8 grup x 2 godziny x 38 tygodni) - 608

KOSZTORYS:
1. Koordynator - wynagrodzenie - liczba godzin 100 x 65 zł/godz. - 6 500,00 zł
2. Nauczyciele - wynagrodzenie - liczba zajęć 608 x 65 zł/godz. - 39 520,00 zł
3. Imprezy integracyjno-sportowe - wynagrodzenie nauczycieli - 4 imprezy x 400 zł x 2 nauczycieli - 3 200,00 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń (ok. 19%) - 9 351,00 zł
5. Imprezy integracyjno-sportowe - dyplomy, nagrody, woda - 120 dzieci x 100 zł - 12 000,00 zł
6. Reklama - zakup toneru, papieru, wydruk plakatów - 800,00 zł
7. Zakup środków czystości (dla szkoły w której będzie realizowany projekt) - 800,00 zł
8. Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
73 072,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

19.01.2017 13:25
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
19.01.2017 13:32
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
19.01.2017 13:34
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
23.01.2017 15:44
slacek
15.02.2017 08:15
aarabadzic
15.02.2017 08:22
aarabadzic
19.04.2017 17:37
slacek
19.04.2017 17:38
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany