Rodzinnie na Mokotowie - zajęcia, warsztaty, spacery i gra terenowa

1179
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 2
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
39 988 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Jesteś rodzicem albo niedługo nim zostaniesz? Lubisz aktywnie i ciekawie spędzać czas? Ważny jest dla Ciebie rozwój Twój i Twojego dziecka? Projekt "Rodzinnie na Mokotowie" to warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-3 lata, zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat, spacery oraz gra miejska z nagrodami.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 2
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców zrealizowane zostaną w przedszkolach nr 146 przy ul. Sandomierskiej 2 i nr 144 przy ul. Wiktorskiej 95/97. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami w Centrum Łowicka, zajęcia z eksperymentami w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXX przy ul. Melsztyńskiej 4. Rodzinna gra miejska (początek i zakończenie w Kinie Iluzjon) i spacery z przewodnikiem odbędą się na terenie rejonu 2.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt realizowany będzie w różnych częściach rejonu 2 na Mokotowie. Wszystkie miejsca, w których odbywać się będą działania, wyraziły zgodę na użyczenie lub wynajem sal.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Jesteś rodzicem albo niedługo nim zostaniesz? Lubisz aktywnie i ciekawie spędzać czas? Ważny jest dla Ciebie rozwój Twój i Twojego dziecka? Projekt "Rodzinnie na Mokotowie" to warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-3 lata, zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat, spacery oraz gra miejska z nagrodami.
Opis projektu
W ramach projektu planowane są:
1. Dwa 10-spotkaniowe cykle warsztatów zwiększających kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Celem zajęć jest wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienia zachowań dziecka i wspierania jego rozwoju. A także pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów. Spotkania odbędą się wieczorami, każde to 4 godziny dydaktyczne.
2. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami w postaci czterech 5-spotkaniowych cykli. Celem zajęć jest pogłębianie więzi przez wspólną zabawę dzieci i dorosłych oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń rodzicielskich. Myślą przewodnią spotkań będzie perspektywa dziecka, a zadaniem dorosłych podążanie za nim podczas aktywności ruchowych, edukacyjnych i rozwojowych przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Czas trwania każdego ze spotkań to 1 godzina dydaktyczna.
3. Zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat w postaci czterech 10-spotkaniowych cykli. Dzieci podczas warsztatów samodzielnie, pod czujnym okiem prowadzącego, przeprowadzają doświadczenia. Każde zajęcia w cyklu to inny temat ze świata nauki (np. kuchnia molekularna, sole, tajemnice wody, magnetyzm, eksperymenty z domowej kuchni i apteczki, prąd, polimery, detergenty, barwy, wulkany). Po większości spotkań uczestnicy zabierają efekty swojej pracy do domu, co może być punktem wyjściowym do rozmów z rodzicami na temat zajęć. Czas trwania każdego ze spotkań to 45-60 minut.
4. Dwa spacery z przewodnikiem (każdy trwający ok. 2 godziny zegarowe) skierowane do rodzin z dziećmi.
5. Gra miejska (ok. 3 godziny zegarowe) z nagrodami skierowana do rodzin z dziećmi.
Zarówno spacery jak i gra miejska mają na celu integrację i zabawę rodzin oraz aktywizację społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zaprezentowaniu walorów dzielnicy i poznaniu przez uczestników ciekawych miejsc
znajdujących się w okolicy.
Projekt zakłada promocję działań, między innymi poprzez plakaty, portale społecznościowe, portale i fanpage skierowane do rodziców, stronę www Urzędu Dzielnicy Mokotów.
Wszystkie działania będą nieodpłatne dla uczestników.

Uzasadnienie realizacji projektu
Mokotów to jedna z dzielnic, w których mieszka najwięcej rodzin z dziećmi w Warszawie. Istnieje tutaj zatem duża potrzeba organizacji aktywności skierowanych do rodzin. Działań, które pozwolą ciekawie i twórczo spędzić czas,
będą rozwijające i rozbudzą zainteresowania, staną się impulsem do wspólnych rozmów i zacieśniania rodzinnych więzi. Aktywności, które pomogą oderwać się od komputera, tableta czy telewizora.
Bezpłatny charakter projektu pozwoli na dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych osób, a jego realizacja w założonych miejscach (przedszkola, biblioteka, Centrum Łowicka) efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę miejską.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu

1. Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców - 2 cykle po 10 spotkań (każde spotkanie trwa 4 godziny), koszt jednego spotkania to 550 PLN (przygotowanie i poprowadzenie zajęć, materiały, drobny poczęstunek), w sumie 2 x 10 x 550 PLN = 11 000 PLN
2. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami - 4 cykle po 5 spotkań (każde spotkanie trwa 1 godzinę), koszt jednego spotkania to 200 PLN (przygotowanie i poprowadzenie zajęć, materiały), w sumie 4 x 5 x 200 PLN = 4 000 PLN
3. Zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat - 4 cykle po 10 spotkań (każde spotkanie trwa 45-60 minut), koszt jednego spotkania to 320 PLN (przygotowanie i poprowadzenie zajęć, przygotowanie zestawów potrzebnych podczas zajęć, materiały), w sumie 4 x 10 x 320 PLN = 12 800 PLN
4. Spacery z przewodnikiem - 2 spacery x 1 100 PLN = 2 200 PLN (przygotowanie i poprowadzenie spaceru, mikrofon+głośnik, wydruk zdjęć detali minimum w formacie A2)
5. Gra miejska z nagrodami - 4 750 PLN (przygotowanie scenariusza, poprowadzenie gry, animatorzy na trasie, przygotowanie i zakup rekwizytów, projekt wydruków, wydruk kart do gry oraz map, mikrofon+głośnik, nagrody)
6. Koszty wynajęcia lokalu - (Centrum Łowicka i przedszkole nr 146) - 1 738 PLN
- przedszkole nr 144 i biblioteka nr XXX - sale zostaną udostępnione nieodpłatnie
7. Koszty koordynacji, promocji wydarzeń, księgowości - 3 500 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
39 988,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

23.01.2017 12:20
Autor projektu
25.04.2017 08:24
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany