Od rekreacji do integracji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Zielonej Białołęce

1672
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Białołęka
obszar 3
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
99 610 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 874 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Proponowane inicjatywy są rozszerzoną wersją projektu do BP na rok 2016, "Od rekreacji do edukacji". Ich celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zdrowia przedstawicieli różnych grup społecznych naszej dzielnicy. Podczas poszczególnych zajęć i warsztatów ich uczestnicy będą mogli aktywnie spędzać czas ze swoimi bliskimi i sąsiadami.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
15.01.2019 09:55

„Zajęcia dla dzieci szkolnych i młodzieży”, blok tematyczny: A. „Trening Umiejętności Społecznych, w tym Trening Zastępowania Agresji”.

Projekt został zrealizowany w okresie: od 09.08.2018 r. do 22. XI 2018 r.

Odbyło się 11 spotkań "Treningu Umiejętności Społecznych", w którym zgłoszonych było 20 uczniów w wieku 6-13 lat oraz 11 spotkań "Treningu Zastępowania Agresji, w którym zgłoszonych było 8 uczniów w wieku 7-11 lat.

Zajęcia odbywały się według harmonogramu. Wykonawca złożył sprawozdanie z realizacji usługi, w którym wykazał najważniejsze działania.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
obszar 3
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
3 Pokoje z Kuchnią, Ognisko na Zielonej Białołęce - ul. Głębocka 84, SP nr 112 - ul. Zaułek 5 i/lub inne szkoły publiczne w obszarze 3, Nasz Domek - ul. Małej Żabki 15 / ul. Zdziarska 27, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza - ul. Ostródzka; Park Magiczna, Bociani Zakątek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Poszczególne części projektu będą się odbywały na terenie tzw. Zielonej Białołęki, zarówno na terenach m.st. Warszawy, jak i terenach prywatnych (zgoda dysponentów załączona do wniosku). W związku z reformą edukacji i budową SP i GM przy ul. Warzelniczej konieczne będzie zbadanie sytuacji lokalowej szkół w drugiej połowie 2017 roku.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Proponowane inicjatywy są rozszerzoną wersją projektu do BP na rok 2016, "Od rekreacji do edukacji". Ich celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zdrowia przedstawicieli różnych grup społecznych naszej dzielnicy. Podczas poszczególnych zajęć i warsztatów ich uczestnicy będą mogli aktywnie spędzać czas ze swoimi bliskimi i sąsiadami.
Opis projektu
1) całoroczne i doraźne formy aktywizacji rodzin, skierowane do:
a) dzieci normatywnych i niepełnosprawnych (różne grupy wiekowe):
- zajęcia integracyjno-sensoryczne (45 min./tyg.; 30 spotkań; 3 grupy wiekowe: 3-5, 6-9, 10-14 lat) – rozwijające wrażliwość zmysłową i umiejętności społeczne;
- gordonki (1h/tyg., 10 spotkań, 2 orientacyjne grupy wiekowe: 6-12, 12-36 m-cy) – zajęcia umuzykalniające;
b) dzieci szkolnych i młodzieży normatywnej oraz niepełnosprawnej (6-9, 10-13, 14-19 lat, w razie wolnych miejsc także starsi):
- Trening Umiejętności Społecznych (in. TUS – 1h/tyg., 30 spotkań; 4 grupy wiekowe: 6-9, 10-13, 14-18 lat plus grupa Treningu Zastępowania Agresji, in. TZA – dla dzieci, które z powodu nadmiernej agresji nie mogą brać udziału w zajęciach TUS);
- Młodzieżowy Coaching Rozwojowy "Zasługujesz na sukces" (1h/tyg.; 15 spotkań, 2 grupy wiekowe: 10-14 i 15-19 lat lub starsi) – m.in. rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, walka z nieśmiałością;
- trening asertywności dla dzieci szkolnych „Jak reagować na przemoc” (1h/tyg.; 15 spotkań, 3 grupy wiekowe: 6-9, 10-13, 14-19 lat);
Szerszy opis metod terapeutycznych i edukacyjnych oraz uwagi wnioskodawcy – por. ZAŁĄCZNIK NR 2 i 4.
b) zajęcia dla dzieci i rodziców
- zumba w chustach i konsultacje chustowe, ciążowe, laktacyjne (1h/tyg., 30 spotkań + 20h konsultacji; zumbę prowadzą trener i osoba wspierająca) – zajęcia dla rodziców noszących dzieci w chustach; konsultacje dla przyszłych i obecnych rodziców z doulą/doradcą laktacyjnym (zapisy);
- Brykanie w plenerze i na dywanie (1h/tyg., 3 grupy wiekowe: 6-12, 13-18, 18-36 m-cy) – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców, w salach lub na dworze (Park Magiczna, Bociani Zakątek).
c) warsztaty dla rodziców:
- warsztaty BLW – „Bobas Lubi Wybór. Teoria i praktyka” (4 x 2h) – kulisy alternatywnej metody rozszerzania dziecięcej diety;
- warsztaty umiejętności wychowawczych „Rodzeństwo bez rywalizacji” (10 x 3h, opiekun do dzieci);
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla niań i seniorów (2 spotkania x 8h, opiekun do dzieci);
- warsztaty rozwojowe dla par, które pragną się lepiej poznać i umocnić w decyzji o byciu razem (5 spotkań x 3 godziny, opiekun do dzieci).
(OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW POR. ZAŁĄCZNIK NR 2).
Uzasadnienie realizacji projektu
Rodzina stanowi najważniejszej miejsce, w którym człowiek uczy się funkcjonować w społeczeństwie. Jest przestrzenią osobistego rozwoju i kształtowania postawy otwartości wobec innych osób, w tym niepełnosprawnych. Proponowane w ramach niniejszego projektu warsztaty i zajęcia stanowią szansę rozwoju relacji w rodzinach i związkach partnerskich osób zamieszkałych na Zielonej Białołęce, w tym pogłębienia więzi rodziców z dziećmi i uczuć między partnerami. Pomogą także zapobiec szkodliwym społecznym konsekwencjom rozpadu relacji rodzinnych i sąsiedzkich.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wstępny kosztorys projektu:
1) Zajęcia dla dzieci:
a. zajęcia integracyjno-sensoryczne – 1h/tyg.; 30 spotkań; 3 grupy:
koszty prowadzenia:
- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego (120 zł/h X 30h x 3 grupy) – 10800 zł;
koszty dodatkowe:
- koszt wynajmu lokalu (50 zł/h x 30h, 1 grupa) = 4500 (tylko dla grupy ćwiczącej w lokalizacji w przedszkolu "Nasz Domek");
- koszt zakupu ewentualnych materiałów i pomocy i konsultacji z koordynatorem – 400 zł/grupa x 3 grupy = 1200 zł;
koszty wsparcia terapeuty prowadzącego (6 opiekunów x 40 zł/h x 30h) – 7200 zł;
Wnioskodawca sugeruje wyodrębnić grupy starsze i zlecić ich prowadzenie np. wykonawcom prowadzącym zajęcia dla dzieci starszych.

razem – 23700 zł

b. gordonki – 10 spotkań, 1h/tyg., 2 grupy:
koszty prowadzenia:
- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego (120 zł/h x 20h) – 2400 zł;
koszty dodatkowe:
- koszt zakupu ewentualnych materiałów i pomocy oraz konsultacji z koordynatorem – 400 zł

razem – 2800 zł

2) zajęcia dla dzieci szkolnych i młodzieży:
a. Trening Umiejętności Społecznych (1h/tyg., 30 spotkań, 4 grupy):
koszt prowadzenia:
- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 1h/tyg. x 4 grupy x 30 spotkań = 14400;
koszty dodatkowe – 1330 zł, w tym:
materiały dodatkowe i konsultacje z koordynatorem – 500 zł
okresowe konsultacje z rodzicami (5 spotkań x 1h; 100 zł/h) – 500 zł
rekrutacja do grup (3h x 110/h) – 330 zł
koszty wsparcia prowadzącego
- wynagrodzenie 4 asystentów terapeuty (1 na grupę) – 40 zł/h x 4 = 160 zł/1h/tyg. x 30h = 4800 zł;
razem – 20530 zł
b. Młodzieżowy Coaching Rozwojowy „Zasługujesz na sukces” (1h/tyg., 15 godzin, 2 grupy)
koszty prowadzenia
- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 1h/tyg. x 15h x 2 grupy = 3600 zł;
koszty dodatkowe
- koszt zakupu materiałów dodatkowych i konsultacji z koordynatorem – 500 zł
Koszty wsparcia prowadzącego
- wynagrodzenie 1 osoby wspierającej na grupę (40 zł/h x 2 grupy x 15h) – 1200 zł
Razem – 5300 zł
c. Trening asertywności dla dzieci szkolnych „Jak reagować na przemoc” (1h/tyg.; 15 spotkań, 3 grupy):
koszty prowadzenia
- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 1h/tyg. x 15h x 3 grupy = 5400 zł;
koszty dodatkowe:
- koszt zakupu materiałów dodatkowych i konsultacji z koordynatorem – 500 zł
Koszty wsparcia prowadzącego
- wynagrodzenie 1 osoby wspierającej na grupę (40 zł/h x 3 grupy x 15h) – 1800 zł
Razem – 7700 zł
Łączny koszt zajęć dla młodzieży – 33530 zł

Łączny koszt zajęć dla dzieci i młodzieży – 60030 zł

2) zajęcia dla rodziców i dzieci:
- zumba w chustach i warsztaty chustowe (1h/tyg., 30 spotkań)
Koszty prowadzenia – 90 zł/h x 20h = 1800 zł
Koszty dodatkowe - konsultacje z doradcą chustowym, doulą i/lub doradcą laktacyjnym (20h x 100 zł/h) = 2000 zł
Koszty osoby wspierającej – 90 zł/h x 20h = 1800 zł
Razem – 5600 zł
- Brykanie w plenerze i na dywanie (1h/tyg., 3 grupy, 20 spotkań)
Koszt prowadzenia – 110 zł/h x 20 spotkań x 3 grupy = 6600 zł
Koszty dodatkowe – zakup materiałów pomocniczych i konsultacji z koordynatorem – 500 zł
Razem – 7100 zł

Łączny koszt zajęć dla rodziców i dzieci – 12700 zł

3) Warsztaty rozwojowe dla dorosłych:
a. warsztaty BLW „Bobas Lubi Wybór. Teoria i praktyka” (4 spotkania po 2 godziny)
Koszt prowadzenia – 110 zł/h x 8 h = 880 zł
Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 400 zł
Razem – 1280 zł
b. warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji” (10 spotkań x 3h = 30h)
Koszt prowadzenia – 120 zł/h x 30h = 3600 zł
Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 300 zł
Koszty wsparcia prowadzącego – 1 opiekun, 80 zł/h x 30h = 2400 zł
Razem – 7 580 zł
c. warsztaty umiejętności wychowawczych dla niań i seniorów (2 spotkania x 8h = 16h)
Koszt prowadzenia – 120 zł/h x 16h = 1920 zł
Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 300 zł
Koszty wsparcia prowadzącego – 1 opiekun, 80 zł/h x 16h = 1280 zł
Razem – 3500 zł
d. warsztaty rozwojowe dla par (5 spotkań x 3h = 15h)
Koszt prowadzenia – 120 zł/h x 15h = 1800 zł
Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 300 zł
Koszty wsparcia prowadzącego – 1 opiekun, 80 zł/h x 15h = 1200 zł
Razem – 3300 zł

Łączny koszt warsztatów dla dorosłych - 14380

ŁĄCZNY KOSZT ZAJĘĆ I WARSZTATÓW - 87110 zł

4) Koszt rejestracji materiałów z zajęć i warsztatów (aparat typu lustrzanka z funkcją nagrywania i opcją podłączenia mikrofonu zewnętrznego mini stereo Jack 3,5mm, mikrofon i statyw – po zakończeniu projektu przechodzą na użytek ogólnodostępny Białołęckiego Ośrodka Kultury - 3 Pokoje z Kuchnią; szczegółowe informacje techniczne i ceny por. ZAŁĄCZNIK NR 3: UZASADNIENIE KOSZTÓW) – 3500 zł
5) Koszty pomocy konsultanta i grafika w przygotowaniu materiałów do publikacji w sieci – 5000 zł
6) Koszty promocji i koordynacji projektu (plakaty, promocja w Internecie, prowadzenie fanpage na FB, bloga i kanału na YouTube na podstawie zebranych materiałów) = 4000 zł

Razem – 99 610 zł
Dokładny kosztorys - por. KOSZTORYS_2018
Uzasadnienie kosztów i dane techniczne sprzętu – por. ZAŁĄCZNIK NR 3.
Wymagania, uwagi i zasady koordynacji/promocji - por. ZAŁĄCZNIK NR 4.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
99 610,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

16.03.2017 16:47
Autor projektu
13.04.2017 13:18
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka
30.05.2017 15:07
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany