Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2023r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • pomoc społeczna
 • zdrowie publiczne
150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie i życie
860 670 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
1 350 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie i życie
202 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
200 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
5 000 zł
Oceniony negatywnie
 • pomoc społeczna
 • Zdrowie
 • profilaktyka
480 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
11 920 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
 • sport
360 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
77 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • ochrona zdrowia
4 000 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
113 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • ochrona zdrowia
400 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie publiczne
18 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • sport
250 000 zł
Niewybrany w głosowaniu

Geriatolot

1273
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
136 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
25 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
870 000 zł
Niewybrany w głosowaniu