Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • sport
124 160 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
360 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
5 500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • sport
1 599 164 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
2 010 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 609 539 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
4 991 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 600 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
281 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 600 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
577 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
80 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • pomoc społeczna
 • sport
620 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
215 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
503 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
36 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
220 000 zł
Niewybrany w głosowaniu