Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2023r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • sport
2 500 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 973 560 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
3 700 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 218 656 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
5 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • sport
475 804 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
540 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
119 564 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • sport
191 660 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • sport
17 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • sport
16 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
 • sport
360 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
6 065 250 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 875 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
6 027 500 zł
Wycofany przez autora