Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2023r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • zieleń miejska
1 230 000 zł
Zgłoszony
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
5 678 900 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
6 060 000 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 550 000 zł
Zgłoszony
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
544 556 zł
Zgłoszony
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
500 000 zł
Zgłoszony