Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
57 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
49 600 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
300 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 650 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
360 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
5 500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
45 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
2 010 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
4 719 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
237 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
960 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 277 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • zdrowie publiczne
846 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
946 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
113 950 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 950 000 zł
Oceniony negatywnie