Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2023r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • pomoc społeczna
 • sport
250 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
655 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
25 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
870 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
82 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
6 067 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
830 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
599 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
1 500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • sport
5 950 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 800 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
315 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
 • budowanie więzi sąsiedzkich
250 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
950 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
3 150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
800 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
428 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • projekt interdyscyplinarny.
300 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
123 000 zł
Niewybrany w głosowaniu