Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
57 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
3 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
49 600 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
300 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 650 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
3 567 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
5 500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
45 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
2 010 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
4 719 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
237 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
960 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 277 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • zdrowie publiczne
846 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
946 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie