Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
4 950 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
577 700 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
250 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
215 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
503 600 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
37 620 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
1 320 850 zł
Dopuszczony do głosowania
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
832 209 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
140 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
57 760 zł
Dopuszczony do głosowania
 • zieleń miejska
60 500 zł
Dopuszczony do głosowania
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
50 000 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
49 950 zł
Dopuszczony do głosowania
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
195 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 544 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
400 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
3 456 789 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
4 285 000 zł
Oceniony negatywnie