Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2023r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
446 985 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
400 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
180 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
71 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
684 005 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
991 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
115 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
350 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
991 082 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
991 082 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
520 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • sport
110 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
830 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski