Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • sport
561 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
440 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
90 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
547 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
350 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
21 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
42 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
14 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
55 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
250 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
8 900 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • sport
17 300 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
11 824 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
45 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
14 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • zdrowie
17 350 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
45 000 zł
Niewybrany w głosowaniu