Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
28 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
160 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
210 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
280 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Skatepark

253
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
280 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
30 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
13 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
60 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
60 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
61 310 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
35 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
220 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
20 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
136 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
2 675 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 550 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski