Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • pomoc społeczna
4 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
23 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • sport
15 860 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
10 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • zieleń miejska
32 630 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
175 354 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
406 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
45 219 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
129 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
88 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
109 760 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
550 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
25 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
28 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
44 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
53 760 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
126 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
5 400 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
190 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
100 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
15 000 zł
Oceniony negatywnie