Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
237 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
1 095 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
18 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
9 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
1 120 150 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
25 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
123 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • ochrona prawnie chronionych gatunków
65 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
200 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
85 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
291 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
162 000 zł
Niewybrany w głosowaniu