Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2023r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
390 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • pomoc Seniorom
70 800 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
280 272 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
74 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
107 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
69 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
72 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
27 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
10 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
56 450 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
283 900 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
680 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 762 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
750 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • BEZPIECZEŃSTWO
211 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
450 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
420 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
888 810 zł
Niewybrany w głosowaniu