Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
680 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
469 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
400 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
150 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
270 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie publiczne
300 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie publiczne
300 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
157 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
120 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
12 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
197 500 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
135 000 zł
Niewybrany w głosowaniu