Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
758 400 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
60 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
 • rekreacja
20 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
117 250 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
27 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
8 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
6 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
76 500 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
165 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
12 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
175 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
16 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
187 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
180 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
130 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
7 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • sport
63 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • pomoc społeczna
20 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
15 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
6 000 zł
Niewybrany w głosowaniu