Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
90 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
2 010 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
4 719 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
2 478 700 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
5 600 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
237 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
1 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
960 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
1 277 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • zdrowie publiczne
846 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
946 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
113 950 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
281 600 zł
Niewybrany w głosowaniu