Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2023r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
310 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
540 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
119 564 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
6 052 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • Zdrowie
 • profilaktyka
480 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
1 500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • sport
191 660 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
11 920 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
6 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
16 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
17 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • sport
16 000 zł
Niewybrany w głosowaniu