Strefa użytkownika

Przeglądaj projekty na 2022r.

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • zieleń miejska
200 000 zł
Zgłoszony
 • edukacja
600 000 zł
Zgłoszony
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
49 600 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
500 000 zł
Zgłoszony
 • pomoc społeczna
5 614 500 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
5 614 505 zł
Zgłoszony